Orientační seznam pomůcek a potřeb do vyučování pro školní rok 2021/2022

Pro všechny děti platí, že budou mít do vyučování vždy obalené učebnice, sešity a pracovní sešity, žákovskou knížku popř. deníček.

Dále pouzdro se základní nutnou výbavou: pero – propisovačka (i náhradní), tužky č.: 1, 2, 3, guma, kružítko (od 3. třídy), pastelky, malé pravítko.

Třídní učitel aktuálně upřesní požadavky na třídní schůzce v září.

1. ročník

škola dětem poskytne:

- učebnice, pracovní sešity, písanky

- do angličtiny škola zajistí hromadně i pracovní sešity, platí ale rodiče

- pastelky a voskovky (6 barev)

- vodové barvy

- štětec kulatý č. 6, 10

- lepidlo v tyčince

- plastelína

- složka barevných papírů

- nůžky, ořezávátko, guma

- stírací tabulka na psaní a procvičování

- sešit č.624 - deníček

Žáci obdrží také uvítací balíčky s různými potřebami od sponzorských firem, ale jejich obsah předem neznáme a ani jej nemůžeme ovlivnit.

rodiče pořídí:

- velké desky (formát A4), desky na písmena a číslice

- pouzdro

- do Vv/Pč – temperové barvy, další štětce (kulaté i ploché), tuš, hadřík, kelímek na vodu, igelit na lavici, pracovní převlečení

- do Tv/Pl – cvičky, trenky, tričko, teplákovou soupravu a tenisky na cvičení venku, plavky, čepici, mýdlo, ručník, hřeben

- do angličtiny sešit A 440

Zbývající pomůcky a další informace k výuce budou rodičům podány na třídní schůzce 1. září 2021 již konkrétní třídní učitelkou.

2. ročník

- sešity 6x 512, 5x 513, 1x 644, 1x 420 do geometrie, čtverečkovaný sešit č.5110, notový sešit, libovolný čtenářský deník, blok na procvičování

- žáci se specifickými vývojovými poruchami učení sešity s pomocnými linkami č.511+

- pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, tužka č. 1, 2, 3, kružítko

- do Vv, Pč

 • - výkresy si třída zakoupí vždy společně
 • - tempery + ploché štětce (tenký, střední, silnější), paleta, vodovky + kulaté štětce (tenký, střední, silnější)
 • - suché pastely (křídy)
 • - tuš, špejle nebo pero, tužka č. 1, guma, pastelky, voskovkky nebo olejové pastely, fixy + jeden černý navíc, anilinky dobrovolně
 • - nůžky, lepidlo, barevné papíry
 • - kelímek, hadřík, podložka nebo igelit na lavici, pracovní oblečení
 • Hv - notový sešit
 • Tv, Pl – jako v předchozích ročnících

3. ročník

- sešity 8x 523 s linkou ne do konce stránky, 4x 524 s okrajem, 2x 520, 1x 644, čtverečkovaný sešit č.5110,notový sešit, blok na procvičování, libovolný čtenářský deník, průsvitka A5 na doplňování cvičení v učebnici

- žáci se specifickými vývojovými poruchami učení sešity12x523 a další v rozpisu

- kružítko, 2 trojúhelníky (jeden s ryskou), tužky č. 1, 2, 3,

- do Vv, Pč

 • - výkresy si třída zakoupí vždy společně
 • - tempery + ploché štětce (tenký, střední, silnější), paleta, vodovky + kulaté štětce (tenký, střední, silnější)
 • - suché pastely (křídy)
 • - tuš, špejle nebo pero, tužka č. 1, guma, pastelky, voskovkky nebo olejové pastely, fixy + jeden černý navíc, anilinky dobrovolně
 • - nůžky, lepidlo, barevné papíry
 • - kelímek, hadřík, podložka nebo igelit na lavici, pracovní oblečení
 • Hv - notový sešit
 • Tv, Pl – jako v předchozích ročnících

4. ročník

- sešity 12x 524 s okrajem, 1x 544, 1x 520, 1x 644, 2x 423, 1x 440, notový sešit, blok na procvičování, libovolný čtenářský deník

- žáci se specifickými vývojovými poruchami učení sešity 12x523 a další v rozpisu

- kružítko, 2 trojúhelníky (jeden s ryskou), tužky č. 1, 2, 3,

- do Vv, Pč

 • - výkresy si třída zakoupí vždy společně
 • - tempery + ploché štětce (tenký, střední, silnější), paleta, vodovky + kulaté štětce (tenký, střední, silnější)
 • - suché pastely (křídy)
 • - tuš, špejle nebo pero, tužka č. 1, guma, pastelky, voskovkky nebo olejové pastely, fixy + jeden černý navíc
 • - nůžky, lepidlo, barevné papíry
 • - kelímek, hadřík, podložka nebo igelit na lavici, pracovní oblečení
 • Hv - notový sešit
 • Tv, Pl – jako v předchozích ročnících

5. ročník

- sešity 12x 524 s okrajem, 1x 544, 1x644, 2x 423, 1x 440, libovolný čtenářský deník, blok na procvičování, notový sešit

- žáci se specifickými vývojovými poruchami učení sešity 12x523 a další v rozpisu

- kružítko, 2 trojúhelníky (jeden s ryskou), tužky č. 1, 2, 3,

- špejle

- do Vv, Pč

 • - výkresy si třída zakoupí vždy společně
 • - tempery + ploché štětce (tenký, střední, silnější), paleta, vodovky + kulaté štětce (tenký, střední, silnější)
 • - suché pastely (křídy)
 • - tuš, špejle nebo pero, tužka č. 1, guma, pastelky, voskovkky nebo olejové pastely, fixy + jeden černý navíc
 • - nůžky, lepidlo, barevné papíry
 • - kelímek, hadřík, podložka nebo igelit na lavici, pracovní oblečení
 • Hv - notový sešit
 • Tv, Pl – jako v předchozích ročnících

Do angličtiny ve všech ročnících na 1. stupni škola zajistí hromadně i pracovní sešity, platí ale rodiče (bližší informace u vyučujících)

Rodiče pořídí:

2. ročník – sešit A 440

3. ročník – sešit A 523 na gramatiku, zezadu píšeme slovíčka

4. ročník – sešit A 524 na gramatiku, sešit A 5 linkovaný na slovíčka

5. ročník – učebnice a pracovní sešity dle instrukcí vyučujících, sešit A 564 na gramatiku, A 5 linkovaný na slovíčka


 

Pomůcky do jednotlivých předmětů na 2. stupni

Český jazyk

- sešit 564 1x, sešit 524 2x , blok - cvičný sešit (6. a 7. třída)

- sešit 564 2x, sešit 524 1x, blok - cvičný sešit (8. a 9. třída)

Anglický, německý, ruský jazyk

- učebnice a pracovní sešity zpravidla zajistí hromadně škola, rodiče zaplatí na začátku školního roku dle pokynu vyučujících

- linkované sešity 544 nebo 564

- pořadač na euroobaly

Dějepis

- sešit 564, vhodný je s okrajem na jednotlivých listech

Zeměpis

- sešit 440 nebo 460, lepidlo, lenoch

Přírodopis

- sešit 440 nebo 460, podložka

- složky na laboratorní práce + 20 listů A4 (pouze 6. ročník a noví žáci)

- lepidlo

Matematika

- sešity 440 nebo 460 – 2x, podložka do sešitu

- sešit 560 nebo 540 - 2x

- 2 pravítka (jedno s ryskou, druhé libovolné)

- kovové kružítko, úhloměr, pastelky

- tužka č. 3, 2 (pentelka), guma

- kalkulačka (od 8. třídy s funcemi - sin, cos, tan)

Dyskalkulici všechny sešity čtverečkované.

Fyzika

- sešity 545 3x, sešit 444 1x

- pravítko, tužka, kalkulačka

Chemie

- 2x sešit 540 nebo 560

- periodická soustava prvků

- složky A4 s kroužkovou vazbou + 20 euroobalů

Výchova k občanství, Výchova ke zdraví

- sešit 524 nebo 544

- sešit 440 (8. a 9. třída)

Ekologická výchova, Základy první pomoci, Současný svět

- sešit 420, lepidlo

Výtvarná výchova a estetická výchova

- výkresy si třída zakoupí vždy společně

- tempery + ploché štětce (tenký, střední, silnější), paleta, vodovky + kulaté štětce (tenký, střední, silnější)

- suché pastely (křídy)

- tuš, špejle nebo pero, tužka č. 1, guma, pastelky, voskovkky nebo olejové pastely, fixy + jeden černý navíc, anilinky dobrovolně

- nůžky, lepidlo, barevné papíry

- kelímek, hadřík, podložka nebo igelit na lavici, pracovní oblečení

- sešit 544 nebo 540 (slouží od 6. do 9. třídy)

Hudební výchova

- sešit 524 nebo 544, notový sešit

Tělesná výchova

- obuv do tělocvičny – ne s černou podrážkou, tričko, trenýrky, elasťáky

- obuv na hřiště, šusťáková souprava

- do plavání – plavky, koupací čepici, mýdlo, ručník