Žákovské sebehodnocení – 2011/2012

V úterý 31. ledna 2012, tedy poslední školní den 1. pololetí, se žáci 3. -9. tříd již tradičně se svými třídními učiteli v třídnických hodinách zabývali sebehodnocením.

Tentokrát vybírali odpovědi na otázky, které byly dány vždy v rámci klíčových kompetencí

a potom se volně vyjadřovali ke svým úspěchům a neúspěchům, kladli si cíle a dávali úkoly do dalšího pololetí.

 

Souhrnné vyhodnocení  v procentech - 3. - 5. třídy - rozdáno 110 dotazníků, vráceno 103 ks = 93,7%

 

KOMPETENCE K UČENÍ

ANO 

OBČAS 

NE 

Plánuji si, co, jak a kdy se budu učit

33,6

54,4

12,0

Učím se vyhledávat a třídit informace

42,5

46,5

11,0

Soustředím se na učení

69,4

29,0

1,6

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ANO 

OBČAS 

NE 

Hledám různá řešení problémů

53,1

44,5

2,4

Vyhledávám informace, které mi mohou pomoci

51,0

43,8

5,2

Snažím se práci dokončit a zhodnotit své výsledky

64,0

33,9

2,1

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

ANO 

OBČAS 

NE 

Dbám na svůj ústní i písemný projev

59,2

38,9

1,9

Zapojuji se do diskuze

40,8

50,2

9,0

Obhajuji svůj názor

53,5

37,0

9,5

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

ANO 

OBČAS 

NE 

Při práci jsem aktivní

54,4

45,0

0,6

Spolupracuji ve skupině

78,0

19,9

2,1

Jsem ohleduplný

68,7

30,7

0,6

KOMPETENCE OBČANSKÉ

ANO 

OBČAS 

NE 

Vážím si druhých a pomáhám jim

74,9

23,9

1,2

Plním si své povinnosti

77,3

22,7

0

Dokážu se rozhodnout a jsem za to zodpovědný

58,5

39,1

2,4

KOMPETENCE PRACOVNÍ

ANO 

OBČAS 

NE 

Při práci dodržuji dohodnutá pravidla

81,2

17,9

0,9

Při práci neohrožuji sebe ani druhé

85,0

13,0

2,0

Práci vždy zodpovědně dokončím

73,5

15,7

10,8

 

Nejvíce se povedlo:

vyjmenovány jednotlivé předměty, referáty, skamarádit se

Nedařilo se:

jednotlivé předměty ( nejvíce angličtina ), pětiminutovky, diktáty, slovní úlohy, pozdní příchody

Úkoly do budoucna:

zabrat, snažit se, více se učit, pečlivost, aktivita, soustředění, nezapomínání, chování

Vyjádření rodičů:

většinou jen podepsáno bez vyjádření, souhlasy se sebehodnocením dítěte,

někteří rodiče přiznávají neochotu a lenost dětí, děti zapomínají sdělovat důležité informace, víra ve zlepšení, nepřiměřenost nároků (angličtina)

 

Souhrnné vyhodnocení v procentech  - 6. - 9. třídy - rozdáno 132 dotazníků, vráceno 116 ks = 87,9%

 

KOMPETENCE K UČENÍ

ANO 

OBČAS 

NE 

Plánuji si, co, jak a kdy se budu učit

31,7

57,6

10,7

Učím se vyhledávat a třídit informace

36,6

52,6

10,8

Soustředím se na učení

50,6

45,0

4,4

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ANO 

OBČAS 

NE 

Hledám různá řešení problémů

47,1

46,5

6,4

Vyhledávám informace, které mi mohou pomoci

54,3

42,4

3,3

Snažím se práci dokončit a zhodnotit své výsledky

56,3

40,5

3,2

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

ANO 

OBČAS 

NE 

Dbám na svůj ústní i písemný projev

47,3

48,0

4,7

Zapojuji se do diskuze

48,7

43,4

7,9

Obhajuji svůj názor

48,5

43,7

7,8

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

ANO 

OBČAS 

NE 

Při práci jsem aktivní

48,0

50,4

1,6

Spolupracuji ve skupině

62,1

34,8

3,1

Jsem ohleduplný

53,0

39,9

7,1

KOMPETENCE OBČANSKÉ

ANO 

OBČAS 

NE 

Vážím si druhých a pomáhám jim

58,8

41,2

0

Plním si své povinnosti

65,2

33,1

1,7

Dokážu se rozhodnout a  jsem za to zodpovědný

59,7

37,1

3,2

KOMPETENCE PRACOVNÍ

ANO 

OBČAS 

NE 

Při práci dodržuji dohodnutá pravidla

75,7

24,3

0

Při práci neohrožuji sebe ani druhé

81,4

15,2

3,4

Práci vždy zodpovědně dokončím

 

58,7

40,2

1,1

 

Nejvíce se povedlo: „NIC“, ale hlavně - jednotlivé předměty, zlepšení známek, uhájení vyznamenání, příprava na SŠ, zapadnout do kolektivu

 

Nedařilo se: jednotlivé předměty ( jazyky, M, Fy, Ch ), pravopis, soustředit se,

 

Úkoly do budoucna: zabrat, snažit se, více se učit, pravidelně se připravovat, opravit známky, mít vyznamenání, zlepšit se, zlepšit soustředění, nepropadnout, efektivně studovat, zvládnout přijímačky – dostat se na SŠ

 

Vyjádření rodičů: většinou jen podepsáno bez vyjádření, někteří rodiče podepsali i očividně neobjektivní sebehodnocení svého dítěte, někteří souhlasí a někteří uznávají potřebu více se snažit, soustředit a dohlédnout na přípravu, je těžké hodnotit sám sebe !!!,

„zdraví a štěstí je důležitější“

 

Souhrnné vyhodnocení pololetního sebehodnocení žáků ve školním roce 2012/2013

 2. třídy

 

Rozdáno 47 dotazníků, vráceno 47 = 100%

 

V letošním školním roce se poprvé „sebehodnotili“ také žáci 2. tříd.

Odpovídali na jednoduché otázky – zda je to či ono baví/nebaví, jaké vyučovací předměty mají/nemají rádi, co je ve škole baví/nebaví, zda se jim ve škole líbí/nelíbí.

 

 

Český jazyk

79% baví

21% nebaví

Anglický jazyk

89% baví

11% nebaví

Matematika

80% baví

20% nebaví

Prvouka

82% baví

18% nebaví

 

Dále baví: Tv, Pl, Vv

Dále nebaví: Tv, Pl, Pč, Hv, Vv

V hodinách mám rád:

doplňovačky, skupinovou práci, samostatnou práci, ústní zkoušení a otázky, písemné testy a prověrky

 

Ve škole se mi

Líbí 97%

Nelíbí 3%

Paní učitelka mi poradí, pomůže, ...

Ano 99%

Ne 1%

 

 

Souhrnné vyhodnocení pololetního sebehodnocení žáků ve školním roce 2012/2013

 3. - 5. třídy

 

Rozdány 103 dotazníky, vráceno 98 = 95%

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Plánuji si, co, jak a kdy se budu učit

39

42

19

Učím se vyhledávat a třídit informace

37

46

17

Soustředím se na učení

70

23

7

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Hledám různá řešení problémů

59

34

7

Vyhledávám informace, které mi mohou pomoci

60

36

4

Snažím se práci dokončit a zhodnotit své výsledky

61

33

6

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Dbám na svůj ústní i písemný projev

63

34

3

Zapojuji se do diskuze

46

47

7

Obhajuji svůj názor

64

31

5

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Při práci jsem aktivní

66

31

3

Spolupracuji ve skupině

75

22

3

Jsem ohleduplný

71

26

3

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Vážím si druhých a pomáhám jim

68

31

1

Plním si své povinnosti

75

24

1

Dokážu se rozhodnout a za své rozhodnutí jsem zodpovědný

62

35

3

KOMPETENCE PRACOVNÍ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Při práci dodržuji dohodnutá pravidla

87

12

1

Při práci neohrožuji sebe ani druhé

94

4

2

Práci vždy zodpovědně dokončím

74

25

1

Nejvíce se povedlo: násobilka, vyjmenovaná slova, anglická slovíčka, bruslení, projekt ve vlastivědě, zlepšení ve více předmětech, pomáhat kamarádům

 

Nedařilo se: písemné sčítání a odčítání s přechodem desítky, geometrie, diktáty, psaní,, angličtina, plnění domácích úkolů, mít samé jedničky, samostatné práce, Čj, Aj, Př, „udržet nervy, nekřičet na všechny“

Úkoly do budoucna: udržet si výsledky, kontrolovat práci, plnit domácí úkoly, více se snažit, zlepšit se v prospěchu i chování, zabrat, přidat, více se učit

 

Vyjádření rodičů: souhlasí se sebehodnocením svých dětí, samostatně si vyhledává informace, nedbá na písemný projev, krátkodobě se soustředí, je třeba zlepšit trpělivost, radost z výsledků, snaží se, polevil – zklamal, věří ve zlepšení výsledků

 

Vzhledem k výsledkům loňského sebehodnocení

posílila složka kompetencí k řešení problémů - jak v hledání různých řešení problémů, tak ve vyhledávání a třídění informací,

posílila složka kompetencí komunikativních – dbaní na ústní i písemný projev

posílila složka kompetencí sociálních a personálních  aktivita při práci

posílila složka kompetencí občanských  rozhodnost a zodpovědnost za své rozhodnutí

posílila složka kompetencí pracovních  dodržování pravidel, neohrožování druhých

 

Souhrnné vyhodnocení pololetního sebehodnocení žáků ve školním roce 2011/2012

 6. - 9. třídy

 

Rozdáno 126 dotazníků, vráceno 107 = 85%

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Plánuji si, co, jak a kdy se budu učit

33

55

12

Učím se vyhledávat a třídit informace

37

54

9

Soustředím se na učení

42

56

2

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Hledám různá řešení problémů

48

48

4

Vyhledávám informace, které mi mohou pomoci

52

43

5

Snažím se práci dokončit a zhodnotit své výsledky

49

48

3

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Dbám na svůj ústní i písemný projev

48

48

4

Zapojuji se do diskuze

34

56

10

Obhajuji svůj názor

47

49

4

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Při práci jsem aktivní

38

57

5

Spolupracuji ve skupině

64

29

7

Jsem ohleduplný

54

45

1

KOMPETENCE OBČANSKÉ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Vážím si druhých a pomáhám jim

58

39

3

Plním si své povinnosti

48

51

1

Dokážu se rozhodnout a za své rozhodnutí jsem zodpovědný

57

43

0

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Při práci dodržuji dohodnutá pravidla

75

25

0

Při práci neohrožuji sebe ani druhé

78

18

4

Práci vždy zodpovědně dokončím

44

55

1

Nejvíce se povedlo: dosáhnout vyznamenání, zlep&ˇení prospěchu kvůli přijetí na SŠ, úspěchy v předmětech. M, Fy, Z, Př, Aj, Tv, Pl, počítače

Nedařilo se: v předmětech Čj, M, Fy, plnit povinnosti a úkoly, pravidelně se připravovat a učit se, být aktivnější, zvládat písemky

Úkoly do budoucna: zabrat, zlepšit to, co se nedařilo, více se učit,, dávat pozor, dohnat jazykové a vědomostní nedostatky, dostat se na vybranou SŠ

Vyjádření rodičů: spokojenost, přidat, nenechávat povinnosti na poslední chvíli, zlepšit soustředění, nezapomínat, nevzdávat se, zvýšit aktivitu

6.tř. – vysoké nároky, „máme snad rušit koníčky a jen se učit?“

9.tř. – polevili, výmluvy – látce nerozumí, „nejsou blbí, ale líní“

Vzhledem k výsledkům loňského sebehodnocení

posílila složka kompetencí k učení - jak v plánování, soustředění, tak ve vyhledávání a třídění informací,

posílila složka kompetencí sociálních a personálních – spolupráce, ohleduplnost,


 

Žákovské sebehodnocení za 1. pololetí školního roku 2013/2014


 

Souhrnné vyhodnocení - 2. třídy - rozdáno 62 dotazníků, vráceno 59 = 95%

Český jazyk

83% baví

17% nebaví

Anglický jazyk

75% baví

25% nebaví

Matematika

83% baví

17% nebaví

Prvouka

90% baví

10% nebaví

 

Dále baví: Tv, Pl

Dále nebaví: Pč, Hv, Vv

V hodinách mám rád:

skupinovou práci, doplňovačky, samostatnou práci, ústní zkoušení a otázky, písemné testy a prověrky

 

Ve škole se mi

Líbí 97%

Nelíbí 3%

Paní učitelka mi poradí, pomůže, ...

Ano 97%

Ne 3%

 

Souhrnné vyhodnocení 3. - 5. třídy - rozdáno 122 dotazníků, vráceno 114 ks = 93%

KOMPETENCE K UČENÍ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Plánuji si, co, jak a kdy se budu učit

40

53

7

Učím se vyhledávat a třídit informace

27

58

15

Soustředím se na učení

60

39

1

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Hledám různá řešení problémů

55

40

5

Vyhledávám informace, které mi mohou pomoci

48

44

5

Snažím se práci dokončit a zhodnotit své výsledky

64

35

1

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Dbám na svůj ústní i písemný projev

46

51

3

Zapojuji se do diskuze

32

57

11

Obhajuji svůj názor

51

40

9

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Při práci jsem aktivní

45

51

4

Spolupracuji ve skupině

71

27

2

Jsem ohleduplný

55

42

3

KOMPETENCE OBČANSKÉ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Vážím si druhých a pomáhám jim

70

29

1

Plním si své povinnosti

70

28

2

Dokážu se rozhodnout a jsem za to zodpovědný

55

42

3

KOMPETENCE PRACOVNÍ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Při práci dodržuji dohodnutá pravidla

83

16

1

Při práci neohrožuji sebe ani druhé

87

8

5

Práci vždy zodpovědně dokončím

62

38

0

Nejvíce se povedlo: zlepšit si prospěch v jednotlivých předmětech, vysvědčení, soutěž v plavání, připravit referáty a prezentace

Nedařilo se: český jazyk, angličtina, matematika, chování, dávat pozor při vyučování, zapomínání úkolů a pomůcek

Úkoly do budoucna: učit se, zabrat, zlepšit si prospěch v jednotlivých předmětech, dávat pozor, nezapomínat, soustředit se, zlepšit si ústní i písemný projev

Vyjádření rodičů: tam, kde se vyjádřili, převládá spokojenost a souhlas se sebehodnocením dětí. Rodiče jsou rádi, že se dětem ve škole líbí, že je práce baví. oceňují,tr style=ˇ Ne 3%td style= že se děti naučily vyhledávat a zpracovávat informace. Často očekávají více píle a soustředěnosti.

Souhrnné vyhodnocení 6. - 9. třídy, rozdáno 135 dotazníků, vráceno 121 ks = 90%

 KOMPETENCE K UČENÍ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Plánuji si, co, jak a kdy se budu učit

38

46

16

Učím se vyhledávat a třídit informace

36

55

9

Soustředím se na učení

41

55

4

 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Hledám různá řešení problémů

57

40

3

Vyhledávám informace, které mi mohou pomoci

59

38

3

Snažím se práci dokončit a zhodnotit své výsledky

58

39

3

 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Dbám na svůj ústní i písemný projev

55

44

1

Zapojuji se do diskuze

40

56

4

Obhajuji svůj názor

60

35

5

 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Při práci jsem aktivní

50

48

2

Spolupracuji ve skupině

73

23

4

Jsem ohleduplný

59

38

3

 KOMPETENCE OBČANSKÉ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Vážím si druhých a pomáhám jim

66

33

1

Plním si své povinnosti

66

33

1

Dokážu se rozhodnout a  jsem za to zodpovědný

73

25

2

 KOMPETENCE PRACOVNÍ

ANO (%)

OBČAS (%)

NE (%)

Při práci dodržuji dohodnutá pravidla

81

19

0

Při práci neohrožuji sebe ani druhé

82

17

1

Práci vždy zodpovědně dokončím

49

50

1

 

Nejvíce se povedlo: zlepšení prospěchu od 1. čtvrtletí, úspěchy v jednotlivých předmětech, astronomická soutěž

Nedařilo se: v předmětech Čj, M, Fy, „vůbec nic – jsem ztracený případ“

Úkoly do budoucna: vylepšit prospěch, více se snažit, zlepšit „morální“ práci, zamakat, více se učit, zapisovat a vypracovávat domácí úkoly, vylepšit chování, konečně začít něco dělat, být více doma a ne s přáteli

Vyjádření rodičů: v případě, že se vyjádřili, tak souhlasí, jsou rádi, že škola děti baví, že si uvědomují, proč se učí, oceňují snahu, samostatnost, nabádají ke zlepšení, poukazují také na lenost a vymlouvání se