Žáci jsou povinni odevzdávat své splněné úkoly v palformě Google Classroom,

učitelé nebudou (pokud se na tom se žáky přímo nedomluví) vyzvedávat úkoly v jiných

komunikačních aplikacích.

Protože stáje ještě někteří "se vymlouvají", že nemohou a neumí odesílat zadání v

Google učebně, přikládáme další návod, jak na to:

NÁVOD

Dále bychom chtěli upřesnit, že veškerá komunikace učitel - žák, učitel - rodič i obráceně

se bude odehrávat vždy pouze  v časovém rozmezí 8 - 20 hodin, týká se zadávání práce

do Google Classroom, vracení domácích úkolů, odevzdávání úkolů atd.