Pro týden, kdy nebude třída na prezenční výuce ve škole a bude probíhat distanční výuka, platí tyto rozvrhy, kdy bude online vysílání:

 

Žáci jsou povinni odevzdávat své splněné úkoly v palformě Google Classroom,

učitelé nebudou (pokud se na tom se žáky přímo nedomluví) vyzvedávat úkoly v jiných

komunikačních aplikacích.

Protože stáje ještě někteří "se vymlouvají", že nemohou a neumí odesílat zadání v

Google učebně, přikládáme další návod, jak na to:

NÁVOD

Dále bychom chtěli upřesnit, že veškerá komunikace učitel - žák, učitel - rodič i obráceně

se bude odehrávat vždy pouze  v časovém rozmezí 8 - 20 hodin, týká se zadávání práce

do Google Classroom, vracení domácích úkolů, odevzdávání úkolů atd.

  


 

Jak se učit aneb "Desatero správného učení"

1. Vytvořte si vhodné podmínky k učení

(omezte rušivé vlivy, zajistěte si klid a pořádek na pracovním stole)/.

2. Choďte včas spát

(aby si mozek i tělo odpočinuly a načerpaly novou energii)/.

3. Pořiďte si diář, deníček, plánovač

(rozdělte si povinnosti, plánujte, kdy a co máte splnit).

4. Učte se už ve škole

(sledujte výklad učitele, buďte pozorní a aktivní, ptejte se, zapojujte se v hodinách do práce, po absenci si doplňte zameškané učivo a neváhejte se zeptat na to, čemu nerozumíte).

5. Zápisy mějte přehledné

(strukturované, čitelné – alespoň pro sebe!, podtrhávejte barevně).

6. Naučte se používat učebnici, jinou literaturu, internet – ale k učení! 

(pochopte obsah přečteného, učte se podtrhávat důležitá, klíčová slova a myšlenky, usnadníte si práci i v budoucnu).

7. Učte se v blocích

(cca 30 – 40 minut, s přestávkami, s odreagováním – hudba, jídlo, úklid... ).

8. Předcházejte rychlému zapomínání

(opakujte si nejdůležitější získané poznatky hned ten den, kdy jste se je dozvěděli nebo projděte nové učivo co nejdříve).

9. Slovo „musím“ často nefunguje, naučte se „chtít“

(většinou stačí pravidelně cca 20 minut učení denně, abyste se vyhnuli špatným známkám – a nejlepší odměna je ta, kterou dáte sami sobě).

10. Učte se s kamarádem, kamarádkou

(vzájemně se zkoušejte, vymýšlejte záludné otázky, opakujte si nahlas).

 

Výchovná poradkyně

úspěšnost žáků naší školy v přijímacím řízení na střední školy:
 
prijato
z pátých třída na gymnázia se hlásilo a bylo přijato:
prijato_5
ze sedmých tříd na gymnázia se hlásilo a bylo přijato:
prijato_7