Atletické tréninky: STŘEDA - 14,00 - 15,30 hod.

ZAČÍNÁME - 9. září. 2020 a 16. září 2020 otevřenou hodinou pro nové i pokračující zájemce.

Navštěvuje-li vaše dítě Školní družinu, informujte svoji vychovatelku.

Zájemci o atletickou přípravku pište na mail p.uč. Heleny Hanusové - helena.hanusová(zavináč)zsnsvor.cz

Přihlášky děti dostanou na tréninku.

Těší se trenérky:

Eliška Černá

Helena Hanusová 


 

Jak se učit aneb "Desatero správného učení"

1. Vytvořte si vhodné podmínky k učení

(omezte rušivé vlivy, zajistěte si klid a pořádek na pracovním stole)/.

2. Choďte včas spát

(aby si mozek i tělo odpočinuly a načerpaly novou energii)/.

3. Pořiďte si diář, deníček, plánovač

(rozdělte si povinnosti, plánujte, kdy a co máte splnit).

4. Učte se už ve škole

(sledujte výklad učitele, buďte pozorní a aktivní, ptejte se, zapojujte se v hodinách do práce, po absenci si doplňte zameškané učivo a neváhejte se zeptat na to, čemu nerozumíte).

5. Zápisy mějte přehledné

(strukturované, čitelné – alespoň pro sebe!, podtrhávejte barevně).

6. Naučte se používat učebnici, jinou literaturu, internet – ale k učení! 

(pochopte obsah přečteného, učte se podtrhávat důležitá, klíčová slova a myšlenky, usnadníte si práci i v budoucnu).

7. Učte se v blocích

(cca 30 – 40 minut, s přestávkami, s odreagováním – hudba, jídlo, úklid... ).

8. Předcházejte rychlému zapomínání

(opakujte si nejdůležitější získané poznatky hned ten den, kdy jste se je dozvěděli nebo projděte nové učivo co nejdříve).

9. Slovo „musím“ často nefunguje, naučte se „chtít“

(většinou stačí pravidelně cca 20 minut učení denně, abyste se vyhnuli špatným známkám – a nejlepší odměna je ta, kterou dáte sami sobě).

10. Učte se s kamarádem, kamarádkou

(vzájemně se zkoušejte, vymýšlejte záludné otázky, opakujte si nahlas).

 

Výchovná poradkyně

úspěšnost žáků naší školy v přijímacím řízení na střední školy:
 
prijato
z pátých třída na gymnázia se hlásilo a bylo přijato:
prijato_5
ze sedmých tříd na gymnázia se hlásilo a bylo přijato:
prijato_7