Výuka žáků 9. ročníků:
 

Bude probíhat dobrovolně se zaměřením na přípravu k přijímacím zkouškám

v termínu od 18. 5. do 22. 5. 2020 vždy v čase od 8:30 do 12:00 (vyučovací blok z českého jazyka a matematiky).

Od 12:00 do 12:30 bude zajištěn oběd dle Vašeho zájmu (na oběd je nutné se objednat obvyklým způsobem).

V oddílu rodiče - formuláře naleznete ke stažení a vytištění formulář čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

V termínu od 25. 5. do 29. 5. 2020 budeme psát přijímací zkoušky nanečisto, které budou vyhodnoceny a s žáky prokonzultovány (přesný rozpis obdržíte e-mailem v týdnu od 11. 5. 2020).

 

Od 1. 6. 2020 budou probíhat individuální konzultace pro uzavření klasifikace.

 

Předání vysvědčení proběhne po skupinách 29. 6.a 30. 6. 2020

(v tyto dny je možné si odebrat obědový balíček v čase od 9:30 do 10:00 nebo teplý oběd v čase od 10:30 do 12:00 - nutno objednat předem obvyklým způsobem).

 

Výuka žáků 1. – 5. ročníku: informace budou zveřejněny ve středu 6. 5. 2020. 

  


 

Jak se učit aneb "Desatero správného učení"

1. Vytvořte si vhodné podmínky k učení

(omezte rušivé vlivy, zajistěte si klid a pořádek na pracovním stole)/.

2. Choďte včas spát

(aby si mozek i tělo odpočinuly a načerpaly novou energii)/.

3. Pořiďte si diář, deníček, plánovač

(rozdělte si povinnosti, plánujte, kdy a co máte splnit).

4. Učte se už ve škole

(sledujte výklad učitele, buďte pozorní a aktivní, ptejte se, zapojujte se v hodinách do práce, po absenci si doplňte zameškané učivo a neváhejte se zeptat na to, čemu nerozumíte).

5. Zápisy mějte přehledné

(strukturované, čitelné – alespoň pro sebe!, podtrhávejte barevně).

6. Naučte se používat učebnici, jinou literaturu, internet – ale k učení! 

(pochopte obsah přečteného, učte se podtrhávat důležitá, klíčová slova a myšlenky, usnadníte si práci i v budoucnu).

7. Učte se v blocích

(cca 30 – 40 minut, s přestávkami, s odreagováním – hudba, jídlo, úklid... ).

8. Předcházejte rychlému zapomínání

(opakujte si nejdůležitější získané poznatky hned ten den, kdy jste se je dozvěděli nebo projděte nové učivo co nejdříve).

9. Slovo „musím“ často nefunguje, naučte se „chtít“

(většinou stačí pravidelně cca 20 minut učení denně, abyste se vyhnuli špatným známkám – a nejlepší odměna je ta, kterou dáte sami sobě).

10. Učte se s kamarádem, kamarádkou

(vzájemně se zkoušejte, vymýšlejte záludné otázky, opakujte si nahlas).

 

Výchovná poradkyně

úspěšnost žáků naší školy v přijímacím řízení na střední školy:
 
prijato
z pátých třída na gymnázia se hlásilo a bylo přijato:
prijato_5
ze sedmých tříd na gymnázia se hlásilo a bylo přijato:
prijato_7