Organizace školního roku 2020/2021

Termíny prázdnin - podzimní: 29. 10. 2020 a 30. 10. 2020
  - vánoční:
23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
(nástup 4. 1. 2021)
  - pololetní: 29. 1. 2021 (pátek)
  - jarní: 22. 2. 2020 - 28. 2. 2021
  - velikonoční: 1. 4. 2021
  - hlavní: 1. 7. 2021 - 31. 8. 2021

 

 

 

 

 

 


Setkání s rodiči - třídní schůzky a hovorové hodiny (vždy od 17, 00 – 18, 30 hod.)

- na první třídní schůzce volba nových třídních důvěrníků, před každou další TS nebo dle zvláštního písemného pozvání budou probíhat pravidelné schůzky třídních důvěrníků – "Kolegia rodičů" s vedením školy

8. 9. 2020

3.11.2020

19.1.2021

6.4.2021

8.6.2021           

 

Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče - 12. - 15.4. 2021

 

Zápis do 1. tříd: 1.4. - 30.4.2021

- pátek     23.4.2021     14,00 - 18,00 hod. 

- sobota    24.4.2021      9,00 - 12,00 hod.

- náhradní termín 28.4.2021     14,00 - 16,00 hod. 

- třídní schůzka s rodiči budoucích prvňáků – 9.6.2021

 

Školní poradenské pracoviště:

Výchovné poradkyně:

 Mgr. Kristina Steinhauserová (pro žáky 1. - 5. tříd)

 Mgr. Martina Zažímalová (pro žáky 6. - 9. tříd)

PaedDr. Valerie Slámová (kariérové poradenství) 

Metodik prevence:

Mgr. Silvie Gőghová

Školní psycholog, speciální pedagog

PhDr. Vlaďka Kuchtová

Speciální pedagog

Mgr. Helena Hanusová