Organizace školního roku 2018/2019

Termíny prázdnin - podzimní: 29. 10. 2018 a 30. 10. 2018
  - vánoční:
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
(nástup 3. 1. 2019)
  - pololetní: 1. 2. 2019 (pátek)
  - jarní: 11. 2. 2019 - 17. 2. 2019
  - velikonoční: 18. 4. 2019
  - hlavní: 29. 6. 2019 - 1. 9. 2019

 

 

 

 

 

 


Třídní schůzky (vždy od 17, 00 – 18, 30 hod.)

- na první třídní schůzce volba nových třídních důvěrníků, před každou další TS nebo dle zvláštního písemného pozvání budou probíhat pravidelné schůzky třídních důvěrníků – "Kolegia rodičů" s vedením školy

11. 9. 2018           4.6.2019               

Hovorové a konzultační hodiny (vždy od 17, 00 – 18, 30 hod.)

  13.11.2018          8.1.2019         9.4.2019

 

Den otevřených dveří - 13.11.2018

 

Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče - 8. - 11.4. 2019

 

Zápis do 1. tříd

- pátek     12.4.2019     14,00 - 18,00 hod. 

- sobota    13.4.2019      9,00 - 12,00 hod.

- náhradní termín dle vypsaného termínu 

- třídní schůzka s rodiči budoucích prvňáků – 5.6.2019

Termíny pedagogických rad

31.8.2018     20.11.2018     28.1.2019     16.4.2019     24.6.2019  

 

Školní poradenské pracoviště:

Výchovné poradkyně:

 Mgr. Kristina Steinhauserová (pro žáky 1. - 4. tříd)

 Mgr. Martina Zažímalová (pro žáky 5. - 9. tříd)

PaedDr. Valerie Slámová (kariérové poradenství) 

Metodik prevence:

Mgr. Silvie Gőghová

Školní psycholog, speciální pedagog

PhDr. Vlaďka Kuchtová

Speciální pedagog

Mgr. Helena Hanusová