Organizace školního roku 2019/2020

Termíny prázdnin - podzimní: 29. 10. 2019 a 30. 10. 2019
  - vánoční:
23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
(nástup 6. 1. 2020)
  - pololetní: 31. 1. 2020 (pátek)
  - jarní: 17. 2. 2020 - 23. 2. 2020
  - velikonoční: 9. 4. 2020
  - hlavní: 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

 

 

 

 

 

 


Třídní schůzky (vždy od 17, 00 – 18, 30 hod.)

- na první třídní schůzce volba nových třídních důvěrníků, před každou další TS nebo dle zvláštního písemného pozvání budou probíhat pravidelné schůzky třídních důvěrníků – "Kolegia rodičů" s vedením školy

17. 9. 2019           9.6.2020               

Hovorové a konzultační hodiny (vždy od 17, 00 – 18, 30 hod.)

  12.11.2019          21.1.2020         14.4.2020

 

Den otevřených dveří - 12.11.2019

 

Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče - 14. - 16.4. 2020

 

Zápis do 1. tříd

- pátek     17.4.2020     14,00 - 18,00 hod. 

- sobota    18.4.2020      9,00 - 12,00 hod.

- náhradní termín 29.4.2020     14,00 - 16,00 hod. 

- třídní schůzka s rodiči budoucích prvňáků – 10.6.2020

Termíny pedagogických rad

30.8.2019     19.11.2019     27.1.2020     21.4.2020     23.6.2020  

 

Školní poradenské pracoviště:

Výchovné poradkyně:

 Mgr. Kristina Steinhauserová (pro žáky 1. - 5. tříd)

 Mgr. Martina Zažímalová (pro žáky 6. - 9. tříd)

PaedDr. Valerie Slámová (kariérové poradenství) 

Metodik prevence:

Mgr. Silvie Gőghová

Školní psycholog, speciální pedagog

PhDr. Vlaďka Kuchtová

Speciální pedagog

Mgr. Helena Hanusová