DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 


- v pátek 17. 4. 2020 od 14 do 18 hodin

 

-v sobotu 18. 4. 2020 od 9 do 12 hodin

Náhradní termín zápisu 29.4.2020  od 14,00 do 16,00 hodin - je třeba domluvit telefonicky u zástupce ředitele, Mgr. Petra Pavlíčka

( tel.: 541 211 940 ),.Co Vaše děti u nás ve škole čeká?


Vlastní Školní vzdělávací program „RODINA - ŠKOLA - ŽIVOT,“ který nabízí:


- výuku angličtiny od první třídy ( jsme pilotní školou projektu MMB "Angličtina do škol" ), druhý cizí jazyk od 7. třídy (němčina, ruština)

- výuku plavání od první třídy ve vlastním bazénu
- přístup k internetu s vlastní e-mailovou schránkou, využití moderní techniky ve výuce
- nabídku zajímavých kroužků a širokou paletu volitelných předmětů dle zájmu žáků
- výchovné a výukové programy, kulturní představení, sportovní aktivity
- pravidelnou spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou
- dyslektické skupiny od 2. do 9. třídy, péči o integrované žáky
- odbornou logopedickou péči
- zimní a letní školy v přírodě, výlety, exkurze, terénní výuku přírodovědných předmětů
- základní výcvik bruslení pro žáky na 1. stupni, lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníků
- školní družinu denně od 6,30 do 17,30 hodin, bezplatné kroužky v rámci ŠD
- obědy v budově školy (denně výběr ze dvou jídel, možnost dietního stravování)Placené aktivity v budově školy:


- ZUŠ ORCHIDEA CLASIC – výuka hudební teorie, zpěvu a hry na zobcovou flétnu

- základní a zdokonalovací kurzy plavání – Klub plaveckých sportů SK Kometa Brno

- Sportovní akademie mládeže - basketbal od přípravek po soutěžní týmy až do kategorie mladšího dorostu trénují v návaznosti na výuku ve školní tělocvičně

- kroužek Věda nás baví

- kroužky SVČ Lata dle nabídkyK zápisu se dostaví i děti, kterým byl vloni povolen odklad povinné školní docházky.
U zápisu je zapotřebí znát rodné číslo dítěte, přineste s sebou, prosím, rodný list dítěte a občanský průkaz.
Pokud budou rodiče žádat odklad povinné školní docházky, vyplní ve škole žádost a doloží doporučením příslušného poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odklad je nutno vyřídit nejpozději do 31. května 2020.
Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi, budoucími prvňáčky, se těší učitelé ZŠ Brno, nám.Svornosti 7.

ucit_2010_Snimek189m