Vážení rodiče,

Distanční výuku nyní na naší škole řešíme pomocí Google Classroom. Žáci jsou přihlášeni v jednotlivých kurzech (vyučovaných předmětech), kde komunikují s učitelem, dostávají a odevzdávají zadané termínované úkoly. Přehled o aktivitě vašich dětí můžete získat tak, že znáte přihlašovací údaje vašeho nezletilého potomka, kterého jste zákonný zástupce a potom společně do kurzů pravidelně nahlížíte a kontrolujete plnění jeho povinností. Složka "Práce v kurzu" je potom virtuální obdobou deníčku se zadanými úkoly.

Pokud chcete svým žákům ponechat větší svobodu a do jejich prostředí nevstupujete, existuje v Google Classroom možnost na mailovou adresu zákonného zástupce automaticky odesílat souhrny aktivity v jednotlivých kurzech v periodicitě, kterou si zvolíte (ihned, každé 3 dny každý týden). 

Vážíme si vašeho soukromí a času a proto nebudeme tyto přehledy automaticky zasílat všem. Kdo má zájem o zaslání pozvánky k připojení se do této aktivity, nechť třídní(mu) učitelce(učitelovi) emailem dá na vědomí, na který email si přeje tyto souhrny dostávat a následně obdrží pozvánku k zapojení se do této služby a vybere si periodicitu, která mu bude nejlépe vyhovovat.

Pro ty z vás, kteří stále ještě mají problémy s připojením a prací v učebně, je na youtube přehledný a podrobný návod: https://www.youtube.com/watch?v=P89WLGh41NM