Zájemci si mohou stáhnout a vytisknout žádost odsud nebo si ji vyzvednout na škole. Rodiče nastávajících prvňáčkú, kteří již jsou rozhodnuti, že jejich dítě nastoupí na naší škole, mohou žádost, peníze a fotografii doručit již během června, aby průkazy mohly být v září připravené.

Kdo chce průkaz používat již o prázdninách, je třeba přihlášku dodat do školy nejpozději do 27. května 2019.

 

Souhrnné vyhodnocení pololetního sebehodnocení žáků ve školním roce 2016/2017

 

      2. třídy

 

Rozdáno 67 dotazníků, vráceno 65 = 97%

 

V letošním roce se „sebehodnotili“ také žáci 2. tříd.

Odpovídali na jednoduché otázky – zda je to či ono baví/nebaví, jaké vyučovací předměty mají/nemají rádi, co je ve škole baví/nebaví, zda se jim ve škole líbí/nelíbí.

 

Český jazyk

85% baví

15% nebaví

Anglický jazyk

77% baví

23% nebaví

Matematika

89% baví

11% nebaví

Prvouka

83% baví

17% nebaví

 

Dále baví: v pořadíTv, Pl, Hv, Vv, Pč

Dále nebaví: v pořadí Vv, Pč, Hv, Tv, Pl, čtení

V hodinách mám rád: v pořadí

doplňovačky, skupinovou práci, samostatnou práci, písemné testy a prověrky, ústní zkoušení a otázky

 

Ve škole se mi

Líbí 95%

Nelíbí 5%

Paní učitelka mi poradí, pomůže, ...

Ano 100%

Ne 0%

 

Souhrnné vyhodnocení pololetního sebehodnocení žáků ve školním roce 2016/2017

 

      3. - 5. třídy

Rozdáno 143 dotazníků, vráceno 130 = 91%

 

KOMPETENCE K UČENÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Plánuji si, co, jak a kdy se budu učit

 

36

57,4

6,6

Učím se vyhledávat a třídit informace

 

36,2

48,6

15,2

Soustředím se na učení

 

62,5

36,9

0,6

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Hledám různá řešení problémů

 

43,7

46,2

10,1

Vyhledávám informace, které mi mohou pomoci

 

50,1

36,6

13,3

Snažím se práci dokončit a zhodnotit své výsledky

 

74,9

21,7

3,4

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Dbám na svůj ústní i písemný projev

 

56,9

40,3

2,8

Zapojuji se do diskuze

 

45,9

48,8

5,3

Obhajuji svůj názor

 

56,3

35,6

8,1

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ

A PERSONÁLNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Při práci jsem aktivní

 

49,8

48,3

1,9

Spolupracuji ve skupině

 

75,3

23,2

1,5

Jsem ohleduplný

 

69,1

30,9

0

KOMPETENCE OBČANSKÉ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Vážím si druhých a pomáhám jim

 

70,2

29,1

0,7

Plním si své povinnosti

 

64,5

33,5

2

Dokážu se rozhodnout a za své rozhodnutí jsem zodpovědný

55,3

40,8

3,9

KOMPETENCE PRACOVNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Při práci dodržuji dohodnutá pravidla

 

86

14

0

Při práci neohrožuji sebe ani druhé

 

74,1

10

15,9

Práci vždy zodpovědně dokončím

 

72,4

25,7

1,9

 

 

Nejvíce se povedlo: zlepšit se v některých předmětech, vypracování referátů, slohové práce, mít samé jedničky, nemít trojky, výchovy, násobilka, vyjmenovaná slova, navázat vztahy v nové třídě

 

Nedařilo se: v něktarých předmětech, diktáty a testy, pětiminutovky, slovní úlohy, psaní, předpony, dělení dvojciferným dělitelem, převody jednotek, šplh, udržet pozornost

 

Úkoly do budoucna: více se snažit, zlepšit si prospěch i chování, více se učit a více číst, zrychlit psaní, vylepšit chystání do školy, dávat pozor, soustředit se, více komunikovat, nebát se stát za svým názorem, udržet samé jedničky

 

Vyjádření rodičů: tam, kde se rodiče vyjádřili, převládala spokojenost, pocit, že se děti snaží, že jsou pracovité, šikovné. V některých případech přiznávají problémy s učením i s domácí přípravou, slibují pomoc a zlepšení.

 

Souhrnné vyhodnocení pololetního sebehodnocení žáků ve školním roce 2016/2017

 

      6. - 9. třídy

Rozdáno 150 dotazníků, vráceno 124 = 83%

 

KOMPETENCE K UČENÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Plánuji si, co, jak a kdy se budu učit

 

35,3

53,6

11,1

Učím se vyhledávat a třídit informace

 

43

47,9

9,1

Soustředím se na učení

 

49

48,6

2,4

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Hledám různá řešení problémů

 

63,1

32,1

4,8

Vyhledávám informace, které mi mohou pomoci

 

58,7

37,8

3,5

Snažím se práci dokončit a zhodnotit své výsledky

 

58,4

37,2

4,4

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Dbám na svůj ústní i písemný projev

 

61,2

37

1,8

Zapojuji se do diskuze

 

45,9

48,1

6

Obhajuji svůj názor

 

62,5

34,1

3,4

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ

A PERSONÁLNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Při práci jsem aktivní

 

42

55

3

Spolupracuji ve skupině

 

77,4

18,3

4,3

Jsem ohleduplný

 

56,1

35,5

8,4

KOMPETENCE OBČANSKÉ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Vážím si druhých a pomáhám jim

 

74

26

0

Plním si své povinnosti

 

68

32

0

Dokážu se rozhodnout a za své rozhodnutí jsem zodpovědný

73,8

24,5

1,7

KOMPETENCE PRACOVNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Při práci dodržuji dohodnutá pravidla

 

79,1

20

0,9

Při práci neohrožuji sebe ani druhé

 

87

11,8

1,2

Práci vždy zodpovědně dokončím

 

51

48

1

 

Nejvíce se povedlo: zlepšení prospěchu v některých předmětech, slohovky, výchovy, chování, dokázat okolí, že mám na víc, odhalit více spolužáky, vylepšit vztahy mezi spolužáky

 

Nedařilo se: v některých předmětech, „nechovala jsem se nejlíp ke spolužákovi“

 

Úkoly do budoucna: zlepšit prospěch v jednotlivých předmětech, zapracovat na výsledcích, dosáhnout vyznamenání, nemít trojky, nezapomínat, soustředit se, nebýt zbrklá, lépe projevit svůj názor, zvládnout přijímačky a dostat se na střední školu, učit se a nedělat problémy, snažit se dokázat rodičům, že jsem chytrý

 

Vyjádření rodičů: tam, kde se rodiče vyjádřili (jen ojediněle), vyžadují více píle, zapisování a plnění úkolů, nabádají k tomu, aby žáci nediskutovali (o povinnostech), vybízejí ke zlepšení, dohlédnou na odstranění flákání, budou usilovat o zlepšení, přiznávají, že děti občas poleví, ale dokáží zabrat a jít za lepším výsledkem. Byla vyjádřena i lítost nad tím, že se dítě moc snaží a kvůli škole se stresuje.

 

Souhrnné vyhodnocení pololetního sebehodnocení žáků ve školním roce 2017/2018

 

      2. třídy

Rozdáno 58 dotazníků, vráceno 51 = 88%

V letošním roce se potřetí „sebehodnotili“ také žáci 2. tříd.

Odpovídali na jednoduché otázky – zda je to či ono baví/nebaví, jaké vyučovací předměty mají/nemají rádi, co je ve škole baví/nebaví, zda se jim ve škole líbí/nelíbí.

 

Český jazyk

67% baví

33% nebaví

Anglický jazyk

55% baví

45% nebaví

Matematika

94% baví

6% nebaví

Prvouka

75% baví

25% nebaví

 

Dále baví: v pořadíTv, Pl, Hv, Vv, Pč, družina

Dále nebaví: v pořadí čtení, Vv, Pč, Hv, Tv, Pl

V hodinách mám rád: v pořadí

doplňovačky, skupinovou práci, samostatnou práci, písemné testy a prověrky, ústní zkoušení a otázky

 

Ve škole se mi

Líbí 92%

Nelíbí 8%

Paní učitelka mi poradí, pomůže, ...

Ano 98%

Ne 2%

 

Souhrnné vyhodnocení pololetního sebehodnocení žáků ve školním roce 2017/2018

 

      3. - 5. třídy

Rozdáno 165 dotazníků, vráceno 153 = 93%

 

KOMPETENCE K UČENÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Plánuji si, co, jak a kdy se budu učit

 

37

56

7

Učím se vyhledávat a třídit informace

 

33

49

18

Soustředím se na učení

 

66

32

2

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Hledám různá řešení problémů

 

53

43

4

Vyhledávám informace, které mi mohou pomoci

 

50

44

6

Snažím se práci dokončit a zhodnotit své výsledky

 

71

26

3

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Dbám na svůj ústní i písemný projev

 

67

30

3

Zapojuji se do diskuze

 

48

47

5

Obhajuji svůj názor

 

54

39

7

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ

A PERSONÁLNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Při práci jsem aktivní

 

58

41

1

Spolupracuji ve skupině

 

82

18

0

Jsem ohleduplný

 

79

20

1

KOMPETENCE OBČANSKÉ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Vážím si druhých a pomáhám jim

 

81

18

1

Plním si své povinnosti

 

70

28

2

Dokážu se rozhodnout a za své rozhodnutí jsem zodpovědný

65

33

2

KOMPETENCE PRACOVNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Při práci dodržuji dohodnutá pravidla

 

83

14

3

Při práci neohrožuji sebe ani druhé

 

89

9

2

Práci vždy zodpovědně dokončím

 

61

38

1

 

Nejvíce se povedlo: čtení knih, práce v jednotlivých předmětech, násobilka, vyjmenovaná slova, slovní úlohy, referáty, olympiády a soutěže, plavání

 

Nedařilo se: v některých předmětech, diktáty a testy, pětiminutovky, násobilka, slovní úlohy, rýsování

 

Úkoly do budoucna: mít dobré známky, zlepšit vztahy s kamarády, více se učit, být pozornější, soustředit se, nezapomínat, pravidelně se učit slovíčka do angličtiny, zlepšit úpravu v sešitech, zrychlit tempo, být aktivnější, více číst

 

Vyjádření rodičů: tam, kde se rodiče vyjádřili, převládala spokojenost, pocit, že se děti snaží, že jsou pracovité, šikovné, samostatné. V některých případech přiznávají problémy s učením, pozorností, soustředěním, zapomínáním a chováním

 

Souhrnné vyhodnocení pololetního sebehodnocení žáků ve školním roce 2017/2018

 

      6. - 9. třídy

Rozdáno 129 dotazníků, vráceno 124 = 96%

 

KOMPETENCE K UČENÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Plánuji si, co, jak a kdy se budu učit

 

31

57

12

Učím se vyhledávat a třídit informace

 

28

66

6

Soustředím se na učení

 

48

52

0

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Hledám různá řešení problémů

 

42

51

7

Vyhledávám informace, které mi mohou pomoci

 

41

54

5

Snažím se práci dokončit a zhodnotit své výsledky

 

57

41

2

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Dbám na svůj ústní i písemný projev

 

50

47

3

Zapojuji se do diskuze

 

31

61

8

Obhajuji svůj názor

 

52

38

10

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ

A PERSONÁLNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Při práci jsem aktivní

 

42

57

1

Spolupracuji ve skupině

 

69

28

3

Jsem ohleduplný

 

59

39

2

KOMPETENCE OBČANSKÉ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Vážím si druhých a pomáhám jim

 

61

39

0

Plním si své povinnosti

 

68

30

2

Dokážu se rozhodnout a za své rozhodnutí jsem zodpovědný

64

34

2

KOMPETENCE PRACOVNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Při práci dodržuji dohodnutá pravidla

 

72

27

1

Při práci neohrožuji sebe ani druhé

 

82

17

1

Práci vždy zodpovědně dokončím

 

52

47

1

 

Nejvíce se povedlo: nemít trojky, práce v některých předmětech (Čj, Aj, M, Fy – je těžká, ale jde to, Z, D), mít vyznamenání, pololetní prověrky

 

Nedařilo se: v některých předmětech – hlavně fyzika, dále M, Čj, Aj, šplh, naučit se, ale díky stresu zapomínat, vnímat a respektovat názory některých vyučujících

 

Úkoly do budoucna: zlepšit prospěch v jednotlivých předmětech (hlavně M, Fy, jazyky), více se učit, přijít na kloub fyzice, odstranit „solo“ trojky, zlepšit chování ke kamarádům, více se vzdělávat i mimo školu, připravit se na přijímačky

 

Vyjádření rodičů: tam, kde se rodiče vyjádřili (jen ojediněle), souhlasí se sebehodnocením a sebekritikou dětí, někdy výsledky neodpovídají domácí přípravě, ale na druhou stranu potvrzují podceňování domácí přípravy, poukazují na potřebu zlepšit plánování učení, potřeba dát dětem více (?) šancí, nepřehlížet je.

 

Souhrnné vyhodnocení pololetního sebehodnocení žáků ve školním roce 2018/2019

 

      2. třídy

Rozdáno 41 dotazníků, vráceno 37 = 90%

V letošním roce žáci 2. tříd. odpovídali na jednoduché otázky – zda jim to či ono jde/nejde, jaké vyučovací předměty mají/nemají rádi, co je ve škole baví/nebaví, zda do školy chodí rádi/neradi.

 

Český jazyk

72% baví

28% nebaví

Anglický jazyk

84% baví

16% nebaví

Matematika

95% baví

5% nebaví

Prvouka

84% baví

16% nebaví

 

Dále se mi daří: v pořadíTv, Pl, Aj, Hv, Vv, Pč,

Dále nebaví: v pořadí čtení, Vv, Pč, Čj, Hv, Tv, Pl

V hodinách mám rád: v pořadí

doplňovačky, skupinovou práci, samostatnou práci, ústní zkoušení a otázky, písemné testy a prověrky

 

Do školy chodím

Rád 76%

Nerad 24%

Paní učitelka mi poradí, pomůže, ...

Ano 95%

Ne 5%

 

Souhrnné vyhodnocení pololetního sebehodnocení žáků ve školním roce 2018/2019

      3. - 5. třídy

Rozdáno 170 dotazníků, vráceno 139 = 82%

 

KOMPETENCE K UČENÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Plánuji si, co, jak a kdy se budu učit

 

43

51

6

Učím se vyhledávat a třídit informace

 

37

43

20

Soustředím se na učení

 

51

44

5

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Hledám různá řešení problémů

 

54

38

8

Vyhledávám informace, které mi mohou pomoci

 

55

36

9

Snažím se práci dokončit a zhodnotit své výsledky

 

63

32

5

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Dbám na svůj ústní i písemný projev

 

56

39

5

Zapojuji se do diskuze

 

51

39

10

Obhajuji svůj názor

 

57

32

11

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ

A PERSONÁLNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Při práci jsem aktivní

 

57

39

4

Spolupracuji ve skupině

 

69

26

5

Jsem ohleduplný

 

62

36

2

KOMPETENCE OBČANSKÉ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Vážím si druhých a pomáhám jim

 

76

23

1

Plním si své povinnosti

 

70

29

1

Dokážu se rozhodnout a za své rozhodnutí jsem zodpovědný

53

36

11

KOMPETENCE PRACOVNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Při práci dodržuji dohodnutá pravidla

 

76

22

2

Při práci neohrožuji sebe ani druhé

 

80

14

6

Práci vždy zodpovědně dokončím

 

71

27

2

 

 

Nejvíce se povedlo:  práce v jednotlivých předmětech, násobilka, vyjmenovaná slova, slovní úlohy, práce na PC, referáty, olympiády a soutěže, plavání

 

Nedařilo se: v některých předmětech, pozornost,diktáty a testy, slovíčka, pětiminutovky, násobilka, slovní úlohy, rýsování,

 

Úkoly do budoucna: mít dobré známky – zlepšit se v jednotlivých předmětech, zlepšit vztahy s kamarády, více se učit, být pozornější, soustředit se, nezapomínat, pravidelně se učit slovíčka do angličtiny, zlepšit úpravu v sešitech, zrychlit tempo, být aktivnější, více číst

 

Vyjádření rodičů: tam, kde se rodiče vyjádřili, tak souhlasili se sebehodnocením svých dětí, převládala spokojenost, pocit, že se děti snaží, že jsou pracovité, šikovné, samostatné. V některých případech přiznávají problémy s učením, pozorností, soustředěním, zapomínáním a chováním

 

Souhrnné vyhodnocení pololetního sebehodnocení žáků ve školním roce 2018/2019

 

      6. - 9. třídy

Rozdáno 160 dotazníků, vráceno 122 = 76%

 

KOMPETENCE K UČENÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Plánuji si, co, jak a kdy se budu učit

 

32

53

15

Učím se vyhledávat a třídit informace

 

27

62

11

Soustředím se na učení

 

47

51

2

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Hledám různá řešení problémů

 

55

39

6

Vyhledávám informace, které mi mohou pomoci

 

56

42

2

Snažím se práci dokončit a zhodnotit své výsledky

 

51

44

5

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Dbám na svůj ústní i písemný projev

 

56

39

5

Zapojuji se do diskuze

 

42

53

5

Obhajuji svůj názor

 

54

40

6

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ

A PERSONÁLNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Při práci jsem aktivní

 

50

49

1

Spolupracuji ve skupině

 

72

26

2

Jsem ohleduplný

 

66

33

1

KOMPETENCE OBČANSKÉ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Vážím si druhých a pomáhám jim

 

69

30

1

Plním si své povinnosti

 

55

44

1

Dokážu se rozhodnout a za své rozhodnutí jsem zodpovědný

59

41

0

KOMPETENCE PRACOVNÍ

 

ANO

%

OBČAS

%

NE

%

Při práci dodržuji dohodnutá pravidla

 

78

22

0

Při práci neohrožuji sebe ani druhé

 

90

10

0

Práci vždy zodpovědně dokončím

 

52

48

0

Nejvíce se povedlo: práce v některých předmětech (Čj, cizí jazyky, M, Fy – je těžká, Z, D, Př), udržet si dobré známky, začlenění do kolektivu, umístění v soutěžích, mít vyznamenání, pololetní prověrky

 

Nedařilo se: v některých předmětech – hlavně fyzika, dále M, Čj, cizí jazyky

 

Úkoly do budoucna: zlepšit přípravu na vyučování, prospěch v jednotlivých předmětech (hlavně M, Fy, jazyky), zlepšit chování, připravit se na přijímačky

 

Vyjádření rodičů: tam, kde se rodiče vyjádřili (jen ojediněle), souhlasí se sebehodnocením, uvědomují si nutnost větší přípravy na výuku 

 

sil_br

Interní informace ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 pro zákonné zástupce

 

Přihlášky na umělecké obory a obory s talentovou zkouškou na SŠ se odevzdávají do 30.11.2018 na příslušné střední škole.

Talentové zkoušky se konají v lednu 2019.

 

Změny z. 561/2004 Sb. školský zákon z. 82/2015 Sb.

Nová vyhláška MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s účinností od 31.10.2016

Ruší se stávající vyhl. 671/2004 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

 

Přihlášky odevzdává uchazeč na střední školu do 1. března 2019

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou - konání povinné jednotné zkoušky

Přípravu, zadání testů a hodnocení výsledků zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Škola zadá do systému uchazeče konající jednotnou přijímací zkoušku do deseti dnů, tj. do 11. 3. 2019

 

Povinná jednotná přijímací zkouška u  oborů s maturitní zkouškou

- Písemné testy z předmětů Český jazyk a literatura - délka trvání 60 minut a Matematika - délka trvání 70 minut v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání

- Použití pouze povolených pomůcek stanovených Centrem - informaci o povolených pomůckách obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce

 

První kolo přijímacích zkoušek se koná od 12. dubna do 22. dubna 2019, u oborů s talentovou zkouškou od 2. ledna do 15. ledna 2019, u gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. ledna 2019. 

 

 

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Jednotné testy vyhodnotí Centrum centrálně a zašle zpět škole

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60%

Ředitel SŠ může, ale nemusí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce

Ředitel může stanovit konání i školní přijímací zkoušky

 

Podání přihlášky na dvě školy, resp. dva obory s MZ

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát a započte se mu LEPŠÍ VÝSLEDEK

 

Uchazeč se SVP a cizinec

Ředitel rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského zařízení, které doloží k přihlášce, upraví dokumentaci jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem

Cizinci na žádost nemusí konat test z ČJ a literatury, zohlední se hodnocení

 

Další kola přijímacího řízení u oborů s MZ

V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotná přijímací zkouška u oborů zakončených maturitní zkouškou NEKONÁ

Ředitel může v rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky, současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali

 

- Ředitel vyhlásí kritéria do 31. ledna 2019

- Výsledky přijímacího řízení se zveřejňují - u přijetí zveřejnění = doručení, u nepřijetí - zašle škola do vlastních rukou s poučením o odvolání

- Přijatý uchazeč musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů

Zápisové lístky budou vydány zákonným zástupcům v týdnu od 18. února do 22. února 2019 v kanceláři školy denně od 7:30 do 15:00.

 

- U oborů zakončených výučním listem se přijímací zkouška nekoná, přijetí žáků bude zveřejněno dne 24. 4. 2019

 

 

IZO naší školy 062156837