Vytisknout 

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu Projekt reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015133 s názvem Škola v rytmu informačních technologií, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 

Celková výše podpory činí  1.399.583 Kč.


Projekty, do kterých byla škola zapojena:

 

Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/46.0015 - Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách

realizátor: Statutární město Brno

partneři projektu: 67 základních škol na území města Brna

doba realizace: 1.6.2014 - 30.6. 2015


Projekt č. CZ.1.07/1.3.00/51.0008 - S ICT ve výuce to umíme

Základní informace o projektu

realizátor: Regionální poradenská agentura, s.r.o.

partneři projektu: 30 základních škol

doba realizace: 1.9.2014 - 30.7. 2015


Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.1539 - Angličtina na Svornosti

Základní informace o projektu

realizátor: ZŠ Brno, nám. Svornosti 7

doba realizace: 1.7.2014 - 31.12. 2015Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126 - Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

realizátor: Statutární město Brno

partneři projektu: základní školy na území města Brna

doba realizace: 1.9.2017 -