Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k přetrvávajícím potížím, které vznikaly během září a října při polední přestávce,
měníme rozvrh zvonění takto:
 
  0. hodina   07,00 - 07,45 hod.
 
  1. hodina   08,00 - 08,45 hod.
  2. hodina   08,50 - 09,35 hod.
  3. hodina   09,55 - 10,40 hod.
  4. hodina   10,45 - 11,30 hod.
 
  5. hodina   12,00 - 12,45 hod.
  6. hodina   12,50 - 13,35 hod.
  7. hodina   13,40 - 14,25 hod.
  8. hodina   14,30 - 15,15 hod.
  9. hodina   15,20 - 16,05 hod.
10. hodina   16,10 - 16,55 hod.   
 
Všechny přestávky jsou tedy pětiminutové,
svačinová přestávka zůstává dvacetiminutová,
obědová přestávka je prodloužena na třicet minut. 
 
Druhá změna se týká způsobu omlouvání absencí žáků, kdy je zákonný zástupce povinen oznámit do tří dnů důvod žákovy nepřítomnosti.
 
Další úprava se týká klasifikačního řádu - vymezení pojmů 
UVOLNĚN
NEHODNOCEN.
 
Všechny změny byly projednány a schváleny pedagogickou radou, která se konala 30.10.2014 a tím vstupují v platnost.
Plné znění nového Školního řádu bude na webových stránkách uveřejněno v pondělí 3.11.2014.