Rozvrh na příští dva týdny (do podzimních prázdnin). Výuky se zúčastní každý žák, který není jinak omluven.

V určenou hodinu podle rozvrhu (pokud vyučující nestanoví jinak) bude přihlášen do Google učebny a aplikace Meet  a po přihlášení vyučujícího se připojí ke schůzce a bude dbát pokynů vyučujícího.