Učivo do informatiky se bude objevovat na speciálně k tomuto  účelu zřízených internetových stránkách na adrese 

https://sites.google.com/view/ict-2020

Sledujte, reagujte, komunikujte...

Na výše uvedených stránkách je zadání, které na vás čeká již jen do pátku!