Laskavý listopad

Naše škola byla letos na podzim vybrána jako jedna z institucí, pro kterou zaměstnanci mezinárodní firmy AT&T Brno uspořádali sbírku her, hraček a výtvarných a sportovních potřeb. Zaměstnanci AT&T Brno se  mohli zapojit do iniciativy jejich firmy  RAISE & GIVE -  kdo chtěl pomoci, zakoupil jakoukoli věc z našeho seznamu přání.

V pátek 9. listopadu 2018 ve školní družině proběhne setkání dětí s některými zaměstnanci zapojenými do iniciativy RAISE & GIVE. Dětem budou předány nejen vybrané věci ze sbírky, ale zároveň i poselství, které celou iniciativu provází.

Hlavním poselstvím, které bychom chtěli dětem předat, je LASKAVOST. Také bychom chtěli, aby i děti měly příležitost připojit se ke konání dobra.

Světový den laskavosti, který připadá na 13. listopad, nás inspiroval ke zorganizovaní sbírky věcí pro Spolek křesťanské pomoci Bučovice. Sbírka bude probíhat celý listopad v naší školní družině, viz leták

Zkusme si společně vytvořit laskavý listopad a zpříjemnit si tak vzájemně náladu. Najděme si čas, úsměv nebo jakoukoli drobnost, která se pro druhého stane LASKAVOSTÍ.

 

S  LASKAVOSTÍ

vychovatelky školní družiny