Krásné a zdravé prázdniny
  
 
přejí 
 
 
všichni zaměstnanci školy !