• Ve výtvarné výchově nejčastěji žáci slyší zadání: " Namalujte nebo nakreslete obrázek...".
  • Tentokrát ale úkol zněl: "Poskládejte obraz..." 
  • Cílem našeho tvoření se totiž měla stát ASAMBLÁŽ. Že nevíte, co to je?
  • No, to je obraz, který ale není jen dvojrozměrný, jak jsme zvyklí. Má i rozměr třetí!
  • Ten mu dodají předměty, které jsou poskládány nebo přilepeny tak, aby vytvářely to, co má být motivem obrazu.
  • My jsme se pokusili o portrét.
  • A jak se asambláže povedly? Posuďte sami. Myslím, že to byla docela zábava. 
  • Nezkusíte doma také nějakou? 
  • Kabinet výtvarné výchovy a žáci 6.- 9. tříd