Městské kolo matematické soutěže pro žáky 5. tříd MATESO
se letos uskutečnilo online formou ve dnech 16. a 19. dubna.
Soutěže se zúčastnilo 205 žáků z 32 základních škol z Brna a okolí.
Za naši školu se do tohoto kola probojovalo sedm žáků.
Obrovská gratulace patří Kryštofu Hanákovi z 5.C, který se svými patnácti body obsadil 1. místo.
Mezi úspěšné řešitele se zařadily ještě Rebeka Rieglová a Veronika Šudáková s devíti body.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů!