• Kopie RL a OP budou přílohou žádosti o přijetí v jakékoliv její podobě.
  • Bude na nich text: Souhlasím s poskytnutím kopií RL a OP, které souhlasí s originálem + podpis.
  • Tyto dokumenty budou součástí spisu.