Vánoční fotografování proběhne pro zájemce v úterý 1.12.2020 v tělocvičně školy.
Družinové děti od 13 hodin, nedružinoví ve 14 hodin (sami nebo v doprovodu rodičů),
zájemci z 2. stupně od 15 hodin.
Motiv pro fotografování si každý zájemce vybere z přiložených vzorků.