Vytisknout 
I v době distanční výuky, kdy žáci i učitelé měli plné ruce práce, se někteří žáci s nadšením pustili do soutěžení.
Do školy přišla zadání dvou soutěží zároveň, takže celý jeden týden byl soutěžemi doslova nabitý.
Nebylo vůbec jednoduché vymyslet plán, jak zorganizovat soutěže online.
Nejdřív jsme dostali zadání PŘÍRODOVĚDNÉHO KLOKANA.
Tato soutěž je jen pro 8. a 9. třídy, obsahuje otázky z přírodních věd (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, . . .).
Hned další den přišlo zadání MATEMATICKÉHO KLOKANA.
Ten je u žáků méně oblíbený, ale i tak se našlo dost zájemců.
Je vidět, že děti chtějí nejen být vzdělávány, ale občas si chtějí poměřit síly se svými vrstevníky.
Z výsledkových listin vidíme, že máme i v naší škole šikovné děti.
Za kabinet přírodních věd Mgr. Taťjana Frodlová
 
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
1. Karel Zapletal, 8.A, 99 bodů
2. Klára Kotzianová, 9.B, 92 bodů
3. Vojtěch Vičar, 9.B, 87 bodů
 
MATEMATICKÝ KLOKAN - kategorie 6. a 7. tříd
1. Viktorie Hozová, 7.B, 67 bodů
2. Agáta Božková, 7.B, 57 bodů
3. Kamila Navrátilová, 7.B, 44 bodů  
 
 
MATEMATICKÝ KLOKAN - kategorie 8. a 9. tříd   
1. Martin Hladík, 8.B, 72 bodů
2. Lucie Behringerová, 9.A, 65 bodů
3. Lukáš Křivánek, 8.B, 57 bodů
 
Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!