• Informace zaslaná Oddělením pedagogicko organizačním, odboru školství, mládeže a tělovýchovy MmB
 • Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele,
 • např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance,
 • kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení.
 • Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.
 • Bližší informace naleznete na webové stránce MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne.
 • Nárok na ošetřovné
 • Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o
  • dítě mladší 10 let,
  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
 • Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření
 • osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.
 • Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).
 • Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.
 • Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce,
 • že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
 • Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.