Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Brno, náměstí Svornosti 7,

příspěvková organizace

 

vyhlašuje tímto na den 9. října 2020

 • Projektový den
 • s distanční výukou
 • (preventivní opatření z důvodů provozních a z důvodu ochrany zdraví žáků,
 • ve školní budově bude probíhat 2. kolo senátních voleb)
  • výuka ve škole tento den neprobíháale pro žáky 1. stupně
  • bude zajištěn provoz školní družiny,
  • nutné bude přihlásit se písemně u třídní učitelky
  • nejpozději 7. října 2020
  • obědy jsou tímto pro všechny žáky odhlášeny
  •  zájemci o oběd se musí závazně přihlásit přímo ve školní jídelně, 
  • nejpozději ve středu 7. října a osobně domluvit způsob úhrady
  • po dohodě se zřizovatelem uhradí strávníci (děti přihlášené na tento den do školní družiny) pouze cenu potravin, 
  •  informace k tomuto na tel. čísle 541212868 - stravenkářka
  • výdejní doba oběda bude pro přihlášené od 11. 30 do 12. 30 hodin
  •      - vstup hlavním vchodemdo školy ( z nám. Svornosti)