Vytisknout 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Brno, náměstí Svornosti 7,

příspěvková organizace

vyhlašuje tímto na den 2. října 2020

         výdejní doba oběda bude pro přihlášené od 11. 30 do 12. 30 hodin-
                                                    Mgr. Lenka Čoupková v. r. – ředitelka školy