Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Brno, náměstí Svornosti 7,

příspěvková organizace

vyhlašuje tímto na den 2. října 2020

 • Projektový den s distanční výukou
 • (preventivní opatření z důvodů provozních a z důvodu ochrany zdraví žáků – ve školní budově budou probíhat volby
  •  výuka ve škole tento den neprobíhá, pro žáky 1. stupně bude zajištěn provoz školní družinynutné bude přihlásit se písemně u třídní učitelky do pátku 25. září 2020
  • obědy jsou tímto pro všechny žáky odhlášeny
  • zájemci o oběd se musí závazně přihlásit přímo ve školní jídelně do pátku 25. září 
  • a osobně domluvit způsob úhrady
  • po dohodě se zřizovatelem uhradí strávníci (děti přihlášené na tento den do školní družiny) pouze cenu potravin
  • informace k tomuto na tel. čísle 541212868 - stravenkářka  
         výdejní doba oběda bude pro přihlášené od 11. 30 do 12. 30 hodin-
   vstup hlavním vchodemdo školy ( z nám. Svornosti)
                                                    Mgr. Lenka Čoupková v. r. – ředitelka školy