Informace k začátku školního roku 2020/2021

Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020.

Vstup žáků 1. stupně do budovy školy bude tento školní rok hlavním vchodem budovy.

Vstup žáků 2. stupně do budovy školy bude tento školní rok bočním vchodem přes atrium.

Ze školy budou odcházet žáci obou stupňů bočním vchodem přes atrium.

Do školy nemohou vstoupit žádné osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Od žáků škola nevyžaduje před prvním příchodem do školy potvrzení o bezinfekčnosti.

Dle pokynů MŠMT budou žáci dodržovat tato hygienická opatření:

  • dezinfekce rukou po vstupu do školy
  • pravidelné mytí rukou a dezinfekce v průběhu celého školního dne