Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční
ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 16,00 hodin v budově školy.
 
Program:
- rozdělení dětí do tříd, seznámení s třídními učitelkami
- pomůcky a výbava do vyučování
- školní družina
- školní stravování
- ISIC karty
- zájmové kroužky
- diskuse