Vážení rodiče,

na organizaci výuky 1. – 5. tříd stále ještě pracujeme, tak abychom dodrželi všechny požadavky a pokyny z dokumentu

„Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, vydaného MŠMT (viz níže).

 

Ranní nástupy dětí do výuky budou organizovány pro jednotlivé skupinky v rozmezí od 7,30 hodin do 9,45 hodin (bude upřesněno).

Ranní družina nebude v provozu.

Výuka bude probíhat v blocích (jednotlivé předměty dle pokynů třídních učitelů – stávající rozvrh hodin v tomto období platit nebude).

Přestávky budou organizovány tak, aby se jednotlivé skupinky ve společných prostorách školy nepotkávaly.

Ukončení výuky a oběd ve školní jídelně bude probíhat pro jednotlivé ročníky takto:

  1. třídy – 11,00 – 11,30 hodin
  2. třídy – 11,30 – 12,00 hodin
  3. třídy – 12,00 – 12,30 hodin
  4. třídy – 12,30 – 13,00 hodin
  5. třídy – 13,00 – 13,30 hodin

Pro žáky prvních tříd se také budeme snažit zajistit provoz „školní družiny“,

ale z provozních důvodů maximálně do 14,30 hodin.

Další zpřesňující informace budeme průběžně doplňovat zde na webových stránkách,

více také prostřednictvím třídních učitelek.