Vzhledem k personálním změnám dochází s účinností od 1. února 2020
k drobným změnám v rozvrhu hodin některých tříd.
Žáci byli informováni svými třídními učiteli,
změny jsou vidět také v nabídce vlevo, v sekci "Výuka" - Rozvrh tříd.