Během hlavních školních prázdnin jsou vypsány tyto úřední dny a hodiny:
 
Kancelář školy:
1., 2., 3. 7. a 10.7. 
 
21.8. a 28.8. 
 
vždy od 9 do 11 hodin
 
Školní jídelna:
26., 27.,29.,30. 8. vždy od 9 do 12 hodin
 
28.8. od 12 do 17 hodin
 
od 2.9. denně od 9 do 13,30 hodin.