V hlavní nabídce vlevo, v oddíle "Žáci", jsou zveřejněny seznamy pomůcek pro žáky
v jednotlivých ročnících a předmětech pro školní rok 2019/2020.