• Po prvním kole přijímacích zkoušek se všichni žáci dostali na ty školy, které si zvolili.
  • z  5. tříd na osmiletá gymnázia                          2 žáci
  • ze 7. tříd na šestiletá gymnázia                          5 žáků
  • z 9. třídy na čtyřletá gymnázia                           5 žáků
  •        na střední odborné školy s maturitou        14 žáků                    
  •        na střední odborná učiliště                          5 žáků