Připomínáme, že v pátek 24.5.2019 výuka neproběhne.
Provoz školní družiny je zajištěn od 8,00 do 16,00 hodin dle pokynů,
které přihlášené děti dostanou písemně.
Obědy se pro přihlášené děti vydávají od 11,30 do 12,30 hodin,
vstup do budovy hlavním vchodem.