V pátek 12. dubna 2019 od 14 do 18 hodin
a v sobotu 13. dubna 2019 od 9 do 12 hodin
probíhá na naší škole zápis dětí do prvních tříd.
 
Zákonní zástupci se dostaví k zápisu s následujícími doklady:
- vytištěná žádost o přijetí dítěte (možno vyplnit a vytisknout ve škole)
- vytištěný souhlas se zpracováním osobních údajů (možno vyplnit a vytisknout ve škole)
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
 
Náhradní termín: 17. dubna a 24. dubna od 14 do 16 hodin,
nutno předem domluvit u zástupce ředitele na tel. čísle 516 839 223.