V úterý 9. dubna se od 17 hodin konají hovorové hodiny, popř. třídní schůzky.
 
V 16 hodin se v jídelně školy sejde Kolegium rodičů s vedením školy. 
 
Od 15 do 17 hodin jste také všichni zváni na Den otevřených dveří ve Školní jídelně Svornost.