• Na letošním Papučovém karnevalu přivítal děti a všechny přítomné kocour Garfield. Protože Garfield má moc rád jídlo, tak se i soutěže nesly v duchu jídla, např. pojídání těstovin, a Garfieldových přátel. Děti si společně zatancovaly a zasoutěžily. Nejoblíbenějším tancem se stala macarena, kterou si děti s radostí několikrát zatancovaly. Skvělou atmosféru doplnila i tombola.
  • Mgr. Jitka Srbová