• Poděkování 
 • Spolek křesťanské pomoci - Bučovice , se sídlem Věstonická 3, Brno – Vinohrady,
 • je sdružení občanů, kteří pomáhají dětem z neúplných nebo problémových rodin.
 • Aktuálně pracujeme s dětmi ze zhruba 40 romských rodin,
 • které žijí na ubytovnách ve velmi neutěšených podmínkách.
 • Těmto dětem se snažíme nahrazovat chybějící pozitivní rodičovský příklad,
 • poskytnout jim lásku a péči a praktické životní potřeby, dát jim nasměrování života,
 • aby samy nezůstaly na okraji společnosti.
 • Děti svážíme naším autobusem každý čtvrtek a neděli do námi pronajatých prostor na Věstonické.
 • Zde se jim věnujeme a učíme je číst, psát, vyrábět (ruční práce),
 • tedy rozvíjíme jejich sociální schopnosti a dovednosti.
 • Také jim poskytujeme večeři. Pak je rozvážíme domů.
 • V neděli pracujeme odděleně i s jejich rodiči. Učíme je konkrétní praktické životní návyky.
 • Děti mají pak možnost rodičům po svém vyučování prezentovat, co se naučily.
 • Naší velkou touhou je vychovat z dětí z problémových či neúplných rodin jednu novou romskou generaci,
 • která bude mít zdravé sociální návyky, získá odpovídající vzdělání,
 • nebude zatížena patologickými jevy a bude schopna sama se zapojit do získávání si prostředků k obživě
 • a do normálního života.
 • Pevně věříme, že tím vytvoříme podmínky,
 • aby tato generace pak vychovávala ve stejném duchu další generace
 • a tím se tak mohli tito lidé vymanit z negativní zátěže z minulosti.         
 • Srdečně děkujeme vaší ZŠ náměstí Svornosti 7 za vaši ochotu zprostředkovat našim dětem dárky,
 • které jim udělaly velkou radost, velké díky paní Foltýnové za spolupráci a také rodičům vašich žáků. 
 • Se srdečným pozdravem Matěj Nový
 •