Úterý 8. ledna 2019
16,00 hodin - Kolegium rodičů - jídelna školy
 17,00 hovorové hodiny, popř. třídní schůzky