• Již několik roků se žákyně naší školy účastní krásné akce ÚMČ Brno – Žabovřesky, vítání žabovřeských miminek do naší obce.
  • V sobotu 22. září proběhlo vítání, na které si nové recitační pásmo připravily naše dívky ze třídy 7. A,
  • Adélka, Petra, Natálka, Klárka a Míša.Doplnila je i čtvrťačka Janička.
  • Děvčata suverénně přednášela pěkné básničky o miminkách, maminkách, tatíncích i prarodičích,
  • však také některým z přítomných ukápla slzička. I panu místostarostovi se to moc líbilo.
  • Je dobře, že o sobotách si některé žákyně udělají čas v soukromém volnu a přispějí k příjemné atmosféře v Rubínu,
  • kde se obřady konají. Zaslouží si naši pochvalu.
  • Dr. Valerie Slámová