V pátek 5.10.2018 výuka neprobíhá - Den ředitele školy.
 
Provoz školní družiny je zajištěn následovně:
8,00 - 8,30 hodin - příchod přihlášených dětí (vchod ŠD)
8,30 - 11,00 hodin - dopolední program
11,00 - 12,00 hodin - oběd
12,00 - 13,00 hodin - vyzvedávání dětí (vchod ŠD)
13,00 - 15,00 hodin - odpolední program
15,00 - 16,00 hodin - vyzvedávání dětí (vchod ŠD)
 
Děkujeme rodičům za dodržení stanovených časů.