Podzimní kolo celoškolní soutěže ve sběru starého papíru proběhne
 
 
v úterý 16. října 2018 od 7,00 do 14,00 hodin.
 
Papír nemusí být tříděný, ale prosíme o zvážení a pevné svázání do balíků (max. 5kg).
Ukládat se bude přímo do připraveného kontejneru,
každý žák nahlásí jméno, třídu a předané množství papíru.