Ředitel Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, příspěvkové organizace
vyhlašuje tímto 
na pátek 5. října 2018
z důvodu konání komunálních voleb
 
Den ředitele školy.
 
- výuka v tento den neprobíhá, provoz ŠD bude pro zájemce zajištěn od 8 do 16 hodin
(nutno písemné přihlášení do 1.10 2018)
- obědy jsou tímto pro všechny odhlášeny, zájemci o oběd se musí přihlásit do 1.10.2018
přímo ve školní jídelně a současně oběd zaplatit
- výdejní doba oběda bude pro přihlášené od 11,30 do 12,30 hodin