Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční
ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 16,00 hodin v budově školy.
 
Program:
- rozdělení dětí do tříd, seznámení s třídními učitelkami
- pomůcky a výbava do vyučování
- školní družina
- školní stravování
- ISIC karty
- zájmové kroužky
- diskuse
Krásné prázdniny všem našim žákům, rodičům a přátelům naší školy...
Úřední dny a hodiny kanceláře školy v období prázdnin na pracovišti ZŠ:
 
1.7.,     8.7.,     19.8.,     26.8.
 
vždy od 8,00 do 12,00 hodin.
 
Vzhledem k probíhající rekonstrukci v budově nejsme schopni zajistit více termínů.

Doba, která nastala a se kterou nikdo z nás nepočítal, s sebou přinesla i nový námět na slohovou práci "Můj život v koroně"

Všichni ví, co znamená 11. září. Dnes už  u nás máme i 11. březen. Zůstali jsme doma a příroda si oddychla. Úkoly do školy mě naučily lépe pracovat s počítačem, emailem, stahováním souborů. Díky technologiím jsem se mohla "vidět"s příbuznými a kamarádkami......píše Magda.

Když jsme se dozvěděli, že se zavírají školy, všichni byli nadšení. A já si začala psát deník. Postupně jsem ale zjišťovala, že se mi v karanténě moc nelíbí. Máma sice říká, že je to jedno z jejích nejšťastnějších období v životě, ale já už se doma nudím. Umím si zorganizovat práci do školy, mám hodně volného času na čtení knížek, skamarádila jsem se více se sestrou, ale už se mi v karanténě nelíbí....napsala Hanka.

A  co Adam? ..........Doma jsem se kromě učení do školy naučil i některé domácí práce, ty se mně budou v životě hodit. Docela se divím rodičům, že to se mnou doma vydrželi, když mám tu pubertu! 

Za tu dobu, co není škola, jsem si uvědomila, jak je důležitá nejen kvůli učení, ale i kvůli našemu setkávání. První dny karantény jsem zuřila a nadávala, že je moc učení, ale pak jsem zjistila, že si vůbec neumím zorganizovat práci. A najednou to šlo.......svěřuje se Karolína.

Stejný názor má i Iza..........Tato doba mě naučila lépe si zorganizovat čas a práci, takže i ta fyzika a matika mi s pomocí rodičů najednou šly o něco lépe. A já se mohla víc věnovat svému pejskovi.

Dnešní doba posunula názory žáků pro učitele zcela nečekaně:  Nikdy jsem si nemyslel, že napíšu tuto větu: Docela se mi stýská po škole a po učitelích ( a po spolužácích samozřejmě)......  usmívá se mezi řádky  Kája.

Jak jsem se mýlil, když jsem myslel, že karanténa nebude mít žádný dopad na můj osobní život. Ta doba ukázala, že některé věci jsme brali za samozřejmé, a když nám je virus sebral, zůstali jsme bezradní. Snad už si teď budeme některých věcí vážit více.......to je názor Matěje.

 

Ze slohových prací vybrala jen několik názorů mladých, teprve třináctiletých lidí. 

PaedDr.Valerie Slámová, vyučující češtiny

 

V rámci distanční výuky dostali  žáci 6.- 8. tříd za úkol do výtvarné výchovy vyfotit, nakreslit či namalovat zátiší, které by charakterizovalo tuto nelehkou "koronavirovou" dobu. K vytvoření zátiší měli použít věci ve svém okolí, které současnou dobu vystihují. Např. domácí výuka, šití roušky, dezinfekce, vaření, jídlo, vitamíny, nádobí, úklid, hračky... 

Najít dobré světlo a ty správné předměty poskládat do vyvážené kompozice není pro amatérské fotografy zrovna nejlehčí úkol.

Přesto se  mnohá díla opravdu povedla. Přesvědčte se sami.

Mgr. Eliška Černá a Mgr. Jitka Hybnerová

 
 

Astronomická olympiáda pokračovala i v době koronaviru!

Dva žáci naší školy, Petr Kuchta a Daniel Kupec, se zúčastnili krajského kola astronomické olympiády.

Přestože to zpočátku vypadalo, že krajské kolo nebude, nakonec se vše řešilo online.

Otázky a praktické úkoly nebyly vůbec jednoduché, to mohou kluci potvrdit sami.

Dan Kupec ze 6.A se dokonce umístil na velmi pěkném 8. místě, za což mu všichni gratulujeme.

Za kabinet fyziky Taťjana Frodlová

Vážení rodiče, milí žáci,
 
v případě zájmu se můžete přidat do nově zřízené facebookové skupiny
Družina Svornost.
Najdete tam inspiraci pro děti, jak je zabavit a zpříjemnit volný čas.
Vychovatelky ŠD
Vážení učitelé, žáci i rodiče,
velmi si vážíme Vašeho zájmu a doufáme, že Vám naše MIUč+ budou dobře sloužit.
V posledních dnech jsme zaznamenali nové registrace ve více než tisícinásobném počtu oproti běžnému využívání.
Bohužel v této situaci docházelo k přetížení jak instalovaných, tak online MIUč+.
Dnes se nám podařilo dokončit servisní zásah, který výrazně navýšil kapacity serveru a optimalizoval správu nových účtů.
Aktuálně tak již můžete bez problémů používat MIUč+ jak v instalovaném programu Media Creator, tak na www.ucebnice-online.cz.
 
Jako omluvu za komplikace jsme se rozhodli všem uživatelům veškeré licence MIUč+ (učebnice i pracovní sešity) zdarma prodloužit do 31. 8. 2020.
 
Prodloužení licencí zdarma do 31. 8. 2020 se vztahuje jak na všechny stávající uživatele, tak i na nové uživatele, kteří se zaregistrují do 30. 6. 2020.
Po přihlášení si můžete kterýkoli titul přidat prostřednictvím záložky „katalog“, tím získáte licenci na 30 dní, kterou Vám následně automaticky prodloužíme do 31. 8. 2020.
Připomínáme, že:
 1. 16. 3. 2020 jsme spustili online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným
 2. Bezplatně poskytujeme také více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.
Přejeme hlavně hodně zdraví.
Vaše NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Učíme interaktivně, procvičujeme hravě.

     

1.A Mgr. Jana Skácelová

1.B Mgr. Helena Hanusová

 

 

Blažková Karolína

Bencko Karolína

Brychta Dominik

Brauner Lukáš

Drozd Adam

Crhan Maxim

Janíčková Barbora

Doležel Lukáš

Juřičková Sofie

Flek Daniel

Létalová Elen

Glos Nikola Vladimír

Machová Natálie

Hala Dominik

Martínková Eva

Hrdličková Julie

Mičánek Lukáš

Kolárová Ema

Němcová Tereza

Látalová Aneta

Paloušek David

Lenhart Filip

Plevač Dominik 

Lounková Sára

Sgabriboldi Filippo 

Lukasová Klaudie

Srnec Jakub

Macháček David

Tajovský Dominik

Mališka Ondřej

Valtr Max

Pacan Samuel

Valtr Tomáš

Polyaková Sofie

Vavřich Viktor

Popal William

Vošmera Josef

Stojan Vít

Zavřel David 

Škrobová Eliška

Zobačová Jana

Vašíčková Sabina

 

V hlavní nabídce vlevo, v oddíle "Žáci", jsou zveřejněny seznamy pomůcek pro žáky
v jednotlivých ročnících a předmětech pro školní rok 2019/2020.
 • Po prvním kole přijímacích zkoušek se všichni žáci dostali na ty školy, které si zvolili.
 • z  5. tříd na osmiletá gymnázia                          2 žáci
 • ze 7. tříd na šestiletá gymnázia                          5 žáků
 • z 9. třídy na čtyřletá gymnázia                           5 žáků
 •        na střední odborné školy s maturitou        14 žáků                    
 •        na střední odborná učiliště                          5 žáků
Ve školním roce 2017/2018 se našim žákům podařilo přejít na střední školy následovně:
 
- z 5. třídy   - 1 žák    - gymnázium
- ze 7. třídy - 5 žáků  - gymnázium
- z 8. třídy   - 1 žák    - SOU
- z 9. třídy   - 9 žáků  - gymnázium, 25 žáků SOŠ, 8 žáků SOU

 • V poslední době je jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti školství začleňování všech dětí do hlavního vzdělávacího proudu.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v návaznosti na schválenou novelu školského zákona
 • a prioritní úkoly v roce 2015 systematicky a intenzivně zavádí inkluzivní vzdělávání.
 • Úkoly, které vyplynou z Akčního plánu inkluzívního vzdělávání, kladou velké nároky na jednotlivé školy.
 • Je nezbytně nutné, aby vznikající školní poradenská pracoviště zajišťovala péči nejen o žáky s poruchami učení a chování,
 • o žáky tělesně postižené, ale také o žáky sociálně znevýhodněné a všechny další žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Zapomínat přitom nesmíme také na žáky nadané. Metodickou podporu budou potřebovat  pedagogové,
 • kteří ponesou na svých bedrech největší břímě inkluze.
 • Potřeba zřízení školního poradenského pracoviště na naší škole vyplynula mimo jiné z analýzy,
 • která byla provedena ve školním roce 2014/2015.
 • Z dotazníků, které vyplňovali žáci, jejich rodiče i učitelé, je zřejmé,
 • že je třeba poradenské služby ve škole zefektivňovat a rozšiřovat.
 • Proto jsme na naší škole od 1. 2. 2016 zřídili Školní poradenské pracoviště,
 • jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.
 • Složení školního popradenského pracoviště:
 • Vedoucí ŠPP:
 • výchovná poradkyně pro 5. – 9. ročník - PaedDr. Valerie Slámová 
 • Členové ŠPP:
 • výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník - Mgr. Kristina Steinhauserová,
 • školní metodička prevence - Mgr. Silvie Gőghová,
 • školní psycholožka - PhDr. Vlaďka Kuchtová,
 • školní speciální pedagožka - Mgr. Helena Hanusová.
Upozorňujeme rodiče, že k telefonickému odhlašování obědů
slouží výhradně telefonní číslo 541 212 868 - stravenkářka.
Š K O L N Í  JÍ D E L N A
 
telefon: 541212868
úřední hodiny v kanceláři školní jídelny v srpnu na školní rok 2015/2016
24. 8. 2015 (pondělí)      8,00 - 12,00 hod.
25. 8. 2015 (úterý)          8,00 - 12,00 hod.
26. 8. 2015 (středa)       10,00 - 17,00 hod.
27. 8. 2015 (čtvrtek)       8,00 - 14,00 hod.
28. 8. 2015 (pátek)         8,00 - 14,00 hod.
31. 8. 2015 (pondělí)      8,00 - 14,00 hod.
 
přes školní budovu nelze projít!
 
Strávníci platící složenkou nezapomeňte si ji na září 2015 vyzvednou v úředních hodinách Školní jídelny nám. Svornosti 7.
Na titulní stránce v nabídce vlevo - Žáci - Seznam pomůcek -
jsou uveřejněny aktuální seznamy pomůcek do jednotlivých ročníků či předmětů
pro příští školní rok.
Bližší informace poskytnou třídní učitelé také na třídní schůzce v září 2015.
V rámci zajištění bezpečnosti žáků budou od pondělí 11. května 2015 platit nová pravidla pro vyzvedávání dětí po dopoledním vyučování.
Brána od MŠ bude otevřena až ve 12,00 hodin.
 
Žáci, kterým končí výuka po 4. vyučovací hodině a odcházejí domů před dvanáctou hodinou, budou odcházet hlavním vchodem, kde si je rodiče také mohou vyzvednout.
 
Po dvanácté hodině platí pravidla jako doposud.
Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme na nový email na naši školu:

  

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu Projekt reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015133 s názvem Škola v rytmu informačních technologií, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 

Celková výše podpory činí  1.399.583 Kč.


Projekty, do kterých byla škola zapojena:

 

Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/46.0015 - Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách

realizátor: Statutární město Brno

partneři projektu: 67 základních škol na území města Brna

doba realizace: 1.6.2014 - 30.6. 2015


Projekt č. CZ.1.07/1.3.00/51.0008 - S ICT ve výuce to umíme

Základní informace o projektu

realizátor: Regionální poradenská agentura, s.r.o.

partneři projektu: 30 základních škol

doba realizace: 1.9.2014 - 30.7. 2015


Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.1539 - Angličtina na Svornosti

Základní informace o projektu

realizátor: ZŠ Brno, nám. Svornosti 7

doba realizace: 1.7.2014 - 31.12. 2015Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126 - Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

realizátor: Statutární město Brno

partneři projektu: základní školy na území města Brna

doba realizace: 1.9.2017 - 

 

 


Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k přetrvávajícím potížím, které vznikaly během září a října při polední přestávce,
měníme rozvrh zvonění takto:
 
  0. hodina   07,00 - 07,45 hod.
 
  1. hodina   08,00 - 08,45 hod.
  2. hodina   08,50 - 09,35 hod.
  3. hodina   09,55 - 10,40 hod.
  4. hodina   10,45 - 11,30 hod.
 
  5. hodina   12,00 - 12,45 hod.
  6. hodina   12,50 - 13,35 hod.
  7. hodina   13,40 - 14,25 hod.
  8. hodina   14,30 - 15,15 hod.
  9. hodina   15,20 - 16,05 hod.
10. hodina   16,10 - 16,55 hod.   
 
Všechny přestávky jsou tedy pětiminutové,
svačinová přestávka zůstává dvacetiminutová,
obědová přestávka je prodloužena na třicet minut. 
 
Druhá změna se týká způsobu omlouvání absencí žáků, kdy je zákonný zástupce povinen oznámit do tří dnů důvod žákovy nepřítomnosti.
 
Další úprava se týká klasifikačního řádu - vymezení pojmů 
UVOLNĚN
NEHODNOCEN.
 
Všechny změny byly projednány a schváleny pedagogickou radou, která se konala 30.10.2014 a tím vstupují v platnost.
Plné znění nového Školního řádu bude na webových stránkách uveřejněno v pondělí 3.11.2014. 
POZOR – od 1. září 2014 vstupuje v platnost nový rozpis zvonění
 
dopolední vyučování                                odpolední vyučování
1. hodina     8,00 –   8,45                         7. hodina   13,45 – 14,30
2. hodina     8,55 –   9,40                         8. hodina   14,35 – 15,20
3. hodina   10,00 – 10,45                         9. hodina   15,25 – 16,10
4. hodina   10,55 – 11,40                        10. hodina   16,15 – 17,00
5. hodina   12,00 – 12,45
6. hodina   12,55 – 13,40
 
Školní budova je otevřena boční branou do atria denně od 6,30 do 7,20 hodin pro děti, které docházejí do školní družiny, poté se zamyká.
7,40 hodin se otevírá pro ostatní děti.
V 7,55 se budova uzamyká a je nutno použít hlavního vchodu.

Vzhledem k blížícímu se termínu zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2014/2015
uveřejňujeme nový spádový obvod naší školy, který vstoupil v platnost 1.1.2014:
 • Blatného, Bochořákova, Bráfova, Burianovo nám., Colova, Čajkovského, Doležalova, Drnovická, Dunajevského, Fanderlíkova, Foerstrova, Haasova, Horova, Junácká, Kallabova, Kovařovicova, Kozákova, Královopolská, Kroftova, Kvapilova, Lipská, Luční, Makovského nám., Maničky, Mozolky, nám. Svornosti, Navrátilova, Nohavicova, Ostrá, Pernštejnská, Petřvaldská, Plevova, Plovdivská, Postranní, Poznaňská, Příkrá, Přívrat, Puškinova, Rosického nám., Sabinova, Sochorova, Sovova, Stránského, Strmá, Šmejkalova, Štursova (lichá po 35, sudá po 20), Topolky, Vrázova, Vychodilova, Zákoutí, Závětří, Zemkova, Zeyerova.
Pokud jste si naši školu pro vaše dítě vybrali a bydlištěm nepatříte do našeho spádového obvodu, neděste se, vzhledem k volné kapacitě školy přijímáme i děti mimo toto vymezení.

Omlouváme se... Na stránce se pracuje...